เส้นทางแนะนำ

พบกับเสน่ห์ของเมืองรอบปราสาทชิโรอิชิ!
อันดับแรกท่องเที่ยวตามรอยคาตะคุระ โคจูโร่ผู้ติดตามของโชกุนในสมัยนั้น

เหมาะสำหรับเดินเท้า หรือจะเช่าจักรยานปั่นก็ได้!!

เที่ยวเมืองรอบปราสาทคาตะคุระพร้อมลองใส่ชุดนักรบหรือชุดเจ้าหญิงในสมัยโบราณ!!

มืองชิโรอิชินั้นตั้งอยู่ที่จังหวัดมิยากิ ล้อมรอบด้วยเทือกเขาซาโอและเทือกเขาอาบุคุมะเป็นเมืองรอบปราสาทที่ตั้งอยู่ทางใต้ของจังหวัดมิยากิ เมื่อสมัยปีเคย์โจวที่ 7 (ค.ศ. 1602) คาตาคุระ โคจูโร่ได้ขึ้นเป็นผู้ครอบครองปราสาทชิโรอิชิและทำการปรับปรุงปราสาทครั้งใหญ่ โดยให้ขุดทางน้ำขึ้นในตัวเมืองรอบปราสาทเพื่อให้ชาวบ้านมีน้ำสะอาดไว้ใช้ดื่มกิน และมีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ในตัวเมืองให้ได้ชื่นชมและอิ่มเอมไปพร้อมธรรมชาติของแต่ละฤดูกาล
คาตาคุระนั้นถือเป็นผู้ครองปราสาทรุ่นแรก และตระกูลคาตาคุระก็ปกครองเมืองชิโรอิชิสืบต่อกันมานานกว่า 260 ปีจนกระทั่งเกิดการปฏิวัติเอโดะ โดยคาตาคุระได้ต่อสู้เคียงข้างดาเตะ มาซามุเนะเจ้าของฉายามังกรตาเดียวในสมัยสงครามแถบโอชูจนเกิดเป็นวลีที่ว่า “มีดาเตะก็ต้องมีโคจูโร่” สนใจไปเที่ยวเมืองรอบฐานปราสามชิโรอิชิที่เป็นแม่ทัพชื่อดังคนนี้เคยอาศัยอยู่ ไปเดินชมดูสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณด้วยกันมั้ย?

ปิดไกด์แมพ

เนื่องจากข้อมูลนี้เป็นข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ซึ่งอาจแตกต่างจากข้อมูลในปัจจุบัน

แนะนำเส้นทาง

สถานี JR ชิโรอิชิ

สถานี JR ชิโรอิชิ

ถ้าจะไปเมืองชิโรอิชิด้วยรถไฟชินคันเซ็นสาย JR-EAST สถานีชิโรอิชิซาโอเป็นสถานีรถไฟที่ใกล้ที่สุด!!
【จุดรับ・คืนจักรยานเช่า】

สถานีชิโรอิชิเป็นสถานีรถไฟชินคันเซ็นสาย TOUHOKU ของบริษัท East Japan Railway Company (JR-EAST JAPAN) ท่านสามารถต่อรถบัส แท็กซี่ หรือรถเช่าได้สะดวกสบายที่นี่

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • หากเดินจะใช้เวลาประมาณ 1 นาที
  • เดินทางด้วยจักรยานเช่าจะใช้เวลาประมาณ 1 นาที

โคะจูโร พลาซ่า

โคจูโร่พลาซ่า

จำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับคะตะคุระโคะจูโรผู้เป็นเจ้าของปราสาทชิโรอิชิ!!

โคะจูโร พลาซ่า ตั้งอยู่บริเวณวงเวียน หน้าสถานี JR ชิโรอิชิ ที่นี่จำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับคะตะคุระโคะจูโรผู้เป็นเจ้าของปราสาทชิโรอิชิตามชื่อ และยังจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองของชิโรอิชิ นอกจากนั้นยังเป็นจุดรอรถเมล์ของเมืองชิโรอิชิอีกด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • หากเดินจะใช้เวลาประมาณ 15 นาที
  • เดินทางด้วยจักรยานเช่าจะใช้เวลาประมาณ 10 นาที

ปราสาทชิโรอิชิ (มีบริการชุดเกราะนักรบและชุดกิโมโนให้ลองใส่)

(มีบริการชุดเกราะนักรบและชุดกิโมโนให้ลองใส่)

ปราสาทชิโรอิชิ

ปราสาทชิโรอิชิที่เป็นที่รู้จักและเป็นสัญลักษณ์ของเมืองชิโรอิชิมีที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง

โดยตั้งแต่ปีเคย์โจวที่ 7 (ค.ศ. 1602) ปราสาทชิโรอิชินับเป็นปราสาทย่อยของปราสาทเซนได โดยมีแม่ทัพคาตาคุระแห่งตระกูลดาเตะอาศัยและสืบทอดต่อลูกหลานรุ่นต่อๆ มา จนกระทั่งภายหลังประกาศนโยบายหนึ่งประเทศหนึ่งปราสาทในปีเก็นวะที่ 1 (ปี ค.ศ. 1615) ปราสาทชิโรอิชิก็ยังคงได้รับการยกเว้นเป็นกรณีพิเศษเรื่อยมา

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • หากเดินจะใช้เวลาประมาณ 15 นาที
  • เดินทางด้วยจักรยานเช่า จะใช้เวลาประมาณ 10 นาที

คฤหาสน์บุเคะ

คฤหาสน์บุเคะ

อุชิโรโคจิมีบ้านของตระกูลโคะเซกิที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมประจำจังหวัดมิยางิ ทางด้านเหนือของประสาทชิโรอิชิมีคูรอบนอกปราสาทที่เรียกว่า ซันโนะมารุ สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยอันเงียบสงบที่หันหน้าไปทางแม่น้ำซะวะบะตะ

บริเวณบ้านของตระกูลโคะเซกิแห่งนี้เต็มไปด้วยต้นไม้ของประเทศญี่ปุ่นนานาชนิด และมีแม่น้ำซะวะบะตะที่ใสสะอาดล้อมรอบ บริเวณบ้านของตระกูลนักรบแห่งนี้ยังคงเต็มไปด้วยบรรยากาศของเมืองรอบปราสาทสมัยก่อน ซึ่งเหมาะแก่การเดินเล่นเป็นที่สุด

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • หากเดินจะใช้เวลาประมาณ 15 นาที
  • เดินทางด้วยจักรยานเช่า จะใช้เวลาประมาณ 10 นาที

คฤหาสน์สมายล์ และลานจตุรัสสมายล์

คฤหาสน์สุมารุ

คฤหาสน์ของตระกูลวาตานาเบ้ตระกูลวาณิชย์ผู้มั่งคั่งประกอบธุรกิจขายส่งกระดาษมาตั้งแต่สมัยเอโดะ ปัจจุบันได้ถูกนำมาใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ เป็นต้น

และเข้าใจอย่างลึกซึ้งกับคำกล่าวที่ว่า “หนึ่งชีวิต หนึ่งพานพบ”(อิจิโกะอิจิเอะ) หรือ “สายสัมพันธ์”(โกะเอ็น) และขอให้ท่านได้สนุกสนานกับแต่ละช่วง “ฤดู”ที่จัดขึ้นที่ย่านการค้าแห่งนี้ให้เต็มที่

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • หากเดินจะใช้เวลาประมาณ 10 นาที
  • เดินทางด้วยจักรยานเช่าจะใช้เวลาประมาณ 5 นาที

สถานี JR ชิโรอิชิ

เย้ สิ้นสุดเส้นทาง ★

ปิดไกด์แมพ

เปิดไกด์แมพ

เนื่องจากข้อมูลนี้เป็นข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ซึ่งอาจแตกต่างจากข้อมูลในปัจจุบัน

สอบถามเพิ่มเติม

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับไกด์แมพ

ฝ่ายอุตสาหกรรม แผนกการค้าอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเมืองชิโรอิชิ
ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอชิโรอิชิ 1-1 โอเทะมาจิ อำเภอชิโรอิชิ จังหวัดมิยากิ 989-0292
(Section of industry, Department of commerce, industry and tourism of Shiroishi city)
2ndflr., Shiroishi city hall, 1-1 Ootemachi, Shiroishi, Miyagi, 989-0292

เบอร์โทรศัพท์ 0224-22-1321
E-mail shoukan@city.shiroishi.miyagi.jp

การเดินทาง
GUIDE MAP PDF:
日本語English
เอกสารแนะนำรายละเอียดทั่วไป:
日本語English繁体字

ศูนย์ให้ข้อมูลการท่องเที่ยว

ศูนย์ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวเมืองชิโรอิชิ (อยู่ภายในสถานีชิโรอิชิ สายโทโฮคุฮงเซ็น)
เบอร์โทรศัพท์ 0224-26-2042
09.00-17.30 น.

ศูนย์ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวเมืองชิโรอิชิ (อยู่ภายในสถานีชิโรอิชิซาโอ สายโทโฮชินคันเซ็น)
เบอร์โทรศัพท์ 0224-24-5915
09.00-18.00 น.