เส้นทางแนะนำ

คอร์สไหว้พระ 7 วัดรอบปราสาทชิโรอิชิ

ขอแนะนำให้เช่าจักรยานขี่เที่ยวไปรอบๆ หรือจะเดินเที่ยวก็สนุกไม่แพ้กัน!!

人気の「宮城蔵王キツネ村」

 • 人気の「宮城蔵王キツネ村」
 • 人気の「宮城蔵王キツネ村」
 • 人気の「宮城蔵王キツネ村」

เป็นคอร์สไหว้พระ 7 วัดที่อยู่ในตัวเมืองชิโรอิชิ

ในตัวเมืองชิโรอิชินั้นมีวัดอยู่ทั้งหมด 7 แห่ง ไม่ว่าจะเป็นวัดประจำตระกูลคาตะคุระหรือวัดของลูกหลานของซานาดะ ยูคิมุระ ซึ่งแต่ละวัดก็มีประวัติและตำนานแตกต่างกันไป ลองไปเดินชมคูน้ำ และกลิ่นอายของเมืองรอบฐานปราสาท พร้อมแวะไหว้พระตามวัดด้วยกันไหม

เปิดไกด์แมพ

เนื่องจากข้อมูลนี้เป็นข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ซึ่งอาจแตกต่างจากข้อมูลในปัจจุบัน

แนะนำเส้นทาง

สถานี JR ชิโรอิชิ

สถานี JR ชิโรอิชิ

ถ้าจะไปเมืองชิโรอิชิด้วยรถไฟชินคันเซ็นสาย JR-EAST สถานีชิโรอิชิซาโอเป็นสถานีรถไฟที่ใกล้ที่สุด!!

สถานีชิโรอิชิเป็นสถานีรถไฟชินคันเซ็นสาย TOUHOKU ของบริษัท East Japan Railway Company (JR-EAST JAPAN) ท่านสามารถต่อรถบัส แท็กซี่ หรือรถเช่าได้สะดวกสบายที่นี่

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • หากเดินจะใช้เวลาประมาณ 10 นาที

วัดเอ็นเมจิ

วัดเอ็นเมจิ

【ซุยชุซันเอ็นเมจิ】นิกายชินงอน สายจิซัน

เมื่อไปเยือนวัดเอ็นเมจิสิ่งที่จะสะดุดสายตาของท่านก็คือประตูอุมะยะกุจิมงของปราสาทชิโรอิชิที่ถูกรื้อถอนออกมาในช่วงสมัยเมจิและนำมาสร้างประกอบใหม่ไว้ที่นี่

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • หากเดินจะใช้เวลาประมาณ 5 นาที

วัดเซ็นเน็นจิ

วัดเซ็นเน็นจิ

วัดโคโทะคุซังเซ็นเน็นจิ นิกายสุขาวดี สายวัดฮงกันจิ

วัดเซ็นเน็นจิเป็นวัดที่มีความสำคัญกับตระกูลคาตะคุระ สร้างตั้งแต่ต้นสมัยก่อตั้งตำบลโจกะ อยู่กลางเมืองเก่าของ

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • หากเดินจะใช้เวลาประมาณ 3 นาที

วัดเมียวเค็นจิ

วัดเมียวเค็นจิ

【วัดเซย์โอซังเมียวเค็นจิ】นิกายนิชิเร็น

“วัดเซย์โอซังเมียวเค็นจิ” ถูกก่อตั้งขึ้นในปีอันเซที่ 6 (ค.ศ.1859) ก่อตั้งขึ้นโดยนักบวชเก็นชูอิงฮิอาการิโชนินแห่งยานางิจิมะเมียวเค็นซัน นิกายนิชิเร็น ผู้ซึ่งต่อมาได้รับการสักการะในฐานะ “ท่านเมียวเค็นแห่งยานางิจิมะ” และต่อมาในยุคเอโดะช่วงปลาย ที่นี่ก็กลายมาอยู่ในอาณาเขตของเมืองยานางิมาจิที่เกิดขึ้นด้วยความสำเร็จที่โดดเด่นของคามินิชิ

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • หากเดินจะใช้เวลาประมาณ 3 นาที

วัดโทชินจิ

วัดโทชินจิ

【วัดคุโดคุซันโทชินจิ】นิกายโจโด

วัดโทชินจิแห่งนิกายโจโดนั้นเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปอมิตาภะ(ได้รับการลงทะเบียนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของเมือง) ประตูวัดคือประตูตะวันออกของปราสาทชิราอิชิ(ประตูใหญ่ที่สองของเรือนนิโนะมารุ) ที่ยังเหลืออยู่

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • หากเดินจะใช้เวลาประมาณ 15 นาที

วัดเคซซันจิ

วัดเคซซันจิ

วัดโจเอซังเค็ทซังจิ นิกายเซน สายวัดเมียวชินจิ

วัดโจเอซังเค็ทซังจิ นิกายเซน สายวัดเมียวชินจิ นับถือพระศากยะมุนี สร้างขึ้นโดยคาตะคุระคาเกะสึนะเจ้าของปราสาทชิโรอิชิในปี 1608 เพื่อให้เป็นวัดประจำตระกูลคาตะคุระ

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • หากเดินจะใช้เวลาประมาณ 5 นาที

วัดเซย์รินจิ

วัดเซย์รินจิ

【วัดโฮเก็นซันเซรินจิ】นิกายโจโดชินชู สายฮงกันจิ

วัดเซรินจิเป็นวัดในนิกายโจโดชินชู สายฮงกันจิ(พระอารามหลัก:วัดฮงกันจิ เกียวโต) และนับถือสักการะพระพุทธเจ้าอมิตาภะ

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • หากเดินจะใช้เวลาประมาณ 2 นาที

วัดโจรินจิ

วัดโจรินจิ

【วัดฮาคุเซคิซันโจรินจิ】นิกายจิชู

วัดฮาคุเซคิซันโจรินจิแห่งนิกายจิชูที่สักการะพระพุทธเจ้าอมิตาภะนั้น จากตำนานที่เล่าขาน วัดแห่งนี้มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ ก่อตั้งขึ้นในปีเซจูที่ 2(1325) กล่าวกันว่าแต่เดิมวัดแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณโดบะมาเอะภายในตัวเมือง แต่ได้มีการย้ายมาอยู่ที่สถานที่ปัจจุบันในสมัยของคาตาคุระโคจูโร่คาเงะสึนะ

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • หากเดินจะใช้เวลาประมาณ 15 นาที

ปราสาทชิโรอิชิ (มีบริการชุดเกราะนักรบและชุดกิโมโนให้ลองใส่)

(มีบริการชุดเกราะนักรบและชุดกิโมโนให้ลองใส่)

ปราสาทชิโรอิชิที่เป็นที่รู้จักและเป็นสัญลักษณ์ของเมืองชิโรอิชิมีที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง

โดยตั้งแต่ปีเคย์โจวที่ 7 (ค.ศ. 1602) ปราสาทชิโรอิชินับเป็นปราสาทย่อยของปราสาทเซนได โดยมีแม่ทัพคาตาคุระแห่งตระกูลดาเตะอาศัยและสืบทอดต่อลูกหลานรุ่นต่อๆ มา จนกระทั่งภายหลังประกาศนโยบายหนึ่งประเทศหนึ่งปราสาทในปีเก็นวะที่ 1 (ปี ค.ศ. 1615) ปราสาทชิโรอิชิก็ยังคงได้รับการยกเว้นเป็นกรณีพิเศษเรื่อยมา

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • หากเดินจะใช้เวลาประมาณ 10 นาที

คฤหาสน์บุเคะ

คฤหาสน์บุเคะ

อุชิโรโคจิมีบ้านของตระกูลโคะเซกิที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมประจำจังหวัดมิยางิ ทางด้านเหนือของประสาทชิโรอิชิมีคูรอบนอกปราสาทที่เรียกว่า ซันโนะมารุ สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยอันเงียบสงบที่หันหน้าไปทางแม่น้ำซะวะบะตะ

ด้านหนึ่งของย่านที่พักทางทิศเหนือของปราสาทชิโรอิชิอันเงียบสงบซึ่งหันไปด้านแม่น้ำซะวะบะตะ บริเวณคูซันโนะมารุมีบ้านคนใช้ตระกูลโคะเซกิที่รับใช้ภรรยาของตระกูลคะตะคุระอยู่

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • หากเดินจะใช้เวลาประมาณ 20 นาที

สถานี JR ชิโรอิชิ

เย้ สิ้นสุดเส้นทาง ★

เปิดไกด์แมพ

เปิดไกด์แมพ

เนื่องจากข้อมูลนี้เป็นข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ซึ่งอาจแตกต่างจากข้อมูลในปัจจุบัน

สอบถามเพิ่มเติม

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับไกด์แมพ

ฝ่ายอุตสาหกรรม แผนกการค้าอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเมืองชิโรอิชิ
ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอชิโรอิชิ 1-1 โอเทะมาจิ อำเภอชิโรอิชิ จังหวัดมิยากิ 989-0292
(Section of industry, Department of commerce, industry and tourism of Shiroishi city)
2ndflr., Shiroishi city hall, 1-1 Ootemachi, Shiroishi, Miyagi, 989-0292

เบอร์โทรศัพท์ 0224-22-1321
E-mail shoukan@city.shiroishi.miyagi.jp

การเดินทาง
GUIDE MAP PDF:
日本語English
เอกสารแนะนำรายละเอียดทั่วไป:
日本語English繁体字

ศูนย์ให้ข้อมูลการท่องเที่ยว

ศูนย์ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวเมืองชิโรอิชิ (อยู่ภายในสถานีชิโรอิชิ สายโทโฮคุฮงเซ็น)
เบอร์โทรศัพท์ 0224-26-2042
09.00-17.30 น.

ศูนย์ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวเมืองชิโรอิชิ (อยู่ภายในสถานีชิโรอิชิซาโอ สายโทโฮชินคันเซ็น)
เบอร์โทรศัพท์ 0224-24-5915
09.00-18.00 น.