แนะนำการทำงานและวิธีใช้งาน

แผนที่แนะนำการเดินทางสำหรับเว็บไซต์การท่องเที่ยวเมืองชิโรอิชิ

แผนที่แนะนำการเดินทางสำหรับเว็บไซต์การท่องเที่ยวเมืองชิโรอิชินั้น เป็นการบริการแผนที่นำเที่ยวเพื่อการท่องเที่ยวในเมืองชิโรอิชิ โดยสามารถเปิดดูข้อมูลได้ผ่านทางคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ
ถ้าหากอุปกรณ์ที่ใช้บริการ เช่น โทรศัพท์มือถือ มีระบบบริการตำแหน่งที่ตั้งผ่านทาง GPS ก็จะสามารถแสดงข้อมูลจุดที่คุณอยู่ลงบนแผนที่ และแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในละแวกนั้น พร้อมจุดช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและแนะนำเส้นทางการท่องเที่ยว

วิธีใช้งาน

คลิก “แผนที่แนะนำการท่องเที่ยว” ที่มุมบนขวาของหน้าเว็บไซต์หลัก (หน้าเมนูสำหรับผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ) และด้านล่างของเพจจะเป็นการแสดงผลแผนที่แนะนำการท่องเที่ยวในโปรแกรมค้นดูเว็บของแต่ละอุปกรณ์
และในหน้าเกี่ยวกับเส้นทางแนะนำจะมีแผนที่การท่องเที่ยวของแต่ละเส้นทาง โดยอธิบายถึงจุดท่องเที่ยวแต่ละจุด ถ้าหากคุณเดินทางตามเส้นทางแนะนำนั้นๆ เราแนะนำให้คุณเปิดใช้แผนที่การเดินทางควบคู่ไปด้วย

วิธีการอ่านแผนที่การเดินทาง

1 วิธีการอ่านแผนที่การเดินทาง
เมื่อคลิกปุ่มนี้ จะแสดงจุดที่คุณอยู่ ณ ตอนนั้นบนแผนที่ โดยสามารถใช้ได้ในอุปกรณ์ที่มีระบบ GPS (บริการข้อมูลสถานที่) ติดตั้งอยู่เท่านั้น

<วิธีการเปิดใช้ Location service ใน iPhone>

“หน้า Home”→ “การตั้งค่า”→ “Privacy/ความเป็นส่วนตัว”→ “Location Service / บริการหาตำแหน่งที่ตั้ง” ปรับเป็น on/เปิด
※สำหรับ OS บางเวอร์ชั่นอาจเป็นลำดับเช่นนี้ “หน้า Home”→ “Setting/การตั้งค่า” → “Location Service / บริการหาตำแหน่งที่ตั้ง”

<วิธีการเปิดใช้ Location service ใน Android>

“Setting/การตั้งค่า” → “Location Service / บริการหาตำแหน่งที่ตั้ง” แล้วเลือกปรับ “ใช้งาน GPS” เป็น on/เปิด
※ขั้นตอนอาจแตกต่างกันไปสำหรับ OS บางเวอร์ชั่นหรือมือถือบางรุ่น

2 ตำแหน่งปัจจุบัน
เป็นการระบุตำแหน่งที่อยู่ ณ ปัจจุบันด้วยการใช้ GPS (บริการข้อมูลสถานที่)
3 รายละเอียดแต่ละสถานที่
มีไอคอนสำหรับสถานที่ท่องเที่ยว และประเภทของแต่ละสถานที่แสดงบนแผนที่
ถ้าคลิกที่ไอคอนนั้นๆ จะมีกรอบข้อมูลสั้นๆ แสดงขึ้นมา และถ้าแตะ(คลิก)ที่แท็บกรอบข้อมูลนั้นก็จะเป็นการเปิดหน้ารายละเอียดขึ้น
4 ข้อมูลเส้นทางท่องเที่ยว (แสดงเพียงเส้นทางแนะนำเท่านั้น)
เส้นทางท่องเที่ยวแนะนำจะแสดงด้วยเส้นสีแดง โดยปรับให้เข้ากับตำแหน่งปัจจุบัน ดังนั้นคุณสามารถเดินทางตามเส้นสีแดงในแผนที่ได้ทันที
5 แท็บข้อมูลสถานที่
เมื่อแตะ (คลิก) ข้อมูลสถานที่ จะมีพื้นที่แสดงข้อมูลขึ้นมาเพื่อแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่ใกล้คุณมากที่สุด 3 แห่ง และบอกระยะทางจากตำแหน่งปัจจุบันไปยังแต่ละสถานที่
6 เมนูการตั้งค่า
ถ้าคุณแตะ(คลิก)แท็บปุ่มเมนูการตั้งค่า จะมีเมนูสำหรับการตั้งค่าต่างๆ ขึ้นมา
  • เมนูการตั้งค่านั้นสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูล (ทั้งข้อมูลการท่องเที่ยวและข้อมูลที่มีประโยชน์ต่างๆ) ของสถานที่ที่แสดงบนแผนที่ได้
  • คุณสามารถตั้งค่า เปิด/ปิด การแสดงข้อมูลสถานที่ต่างๆ บนแผนที่ได้ที่เมนู “ตั้งค่าแสดงข้อมูลสถานที่โดยอัตโนมัติ”
  • ภาษาที่แสดงบนแผนที่นั้นสามารถเปลี่ยนได้ที่เมนู “เปลี่ยนการตั้งค่าภาษา”
  • เมื่อคลิกที่ “แสดงหน้าช่วยเหลือ” จะแสดงหน้าช่วยเหลือออกมา
7 ปุ่ม Home
เป็นการปิดแผนที่และกลับไปหน้าเว็บไซต์หลัก
(อื่นๆ) การลด/ขยาย ขนาดแผนที่
การลด/ขยาย ขนาดแผนที่นั้นเป็นการใช้งานตัวอุปกรณ์ ถ้าคุณใช้งานผ่านแท็บเล็ตหรือโทรศัพท์มือถือในระบบหน้าจอสัมผัส คุณสามารถลด/ขยาย ขนาดแผนที่ได้โดยการ pinch in/out (ใช้ 2 นิ้วรวบเข้าหากัน หรือ ถ่างออกจากกัน) และหากเป็นอุปกรณ์อื่นที่ไม่ใช่ระบบหน้าจอสัมผัส ก็สามารถทำได้โดยการใช้เมาส์หรือใช้ทัชแพดได้เช่นกัน

สอบถามเพิ่มเติม

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับไกด์แมพ

ฝ่ายอุตสาหกรรม แผนกการค้าอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเมืองชิโรอิชิ
ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอชิโรอิชิ 1-1 โอเทะมาจิ อำเภอชิโรอิชิ จังหวัดมิยากิ 989-0292
(Section of industry, Department of commerce, industry and tourism of Shiroishi city)
2ndflr., Shiroishi city hall, 1-1 Ootemachi, Shiroishi, Miyagi, 989-0292

เบอร์โทรศัพท์ 0224-22-1321
E-mail shoukan@city.shiroishi.miyagi.jp

การเดินทาง
GUIDE MAP PDF:
日本語English
เอกสารแนะนำรายละเอียดทั่วไป:
日本語English繁体字

ศูนย์ให้ข้อมูลการท่องเที่ยว

ศูนย์ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวเมืองชิโรอิชิ (อยู่ภายในสถานีชิโรอิชิ สายโทโฮคุฮงเซ็น)
เบอร์โทรศัพท์ 0224-26-2042
09.00-17.30 น.

ศูนย์ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวเมืองชิโรอิชิ (อยู่ภายในสถานีชิโรอิชิซาโอ สายโทโฮชินคันเซ็น)
เบอร์โทรศัพท์ 0224-24-5915
09.00-18.00 น.