สถานที่ท่องเที่ยว

ปราสาทชิโรอิชิ

  • ประวัติศาสตร์
ปราสาทชิโรอิชิ

ปราสาทชิโรอิชิ(ชื่ออื่น : ปราสาทมัตสึโอกะ) ตั้งอยู่บนเนินเขา (สวนสาธารณะมัตสึโอกะ) ซึ่งอยู่ใจกลางเมืองชิโรอิชิ พิพิธภัณฑ์สืบค้นประวัติศาสตร์ปราสาทชิโรอิชิตั้งอยู่ที่สวนสาธารณะมะซึโอะกะที่มีปราสาทชิโรอิชิอยู่ภายในบริเวณชั้น 1 มีเคาน์เตอร์ขายตั๋ว นอกจากนั้นยังมีร้านขายสินค้าพื้นเมืองและร้านขายของฝากจากปราสาทชิโรอิชิอีกมากมาย แถมยังมีร้านอาหารอีกด้วย

เป็นเมืองสำคัญในการรบที่อยู่ตอนใต้ของอาณาเขตเซนได หลังยุทธการเซะกิงะฮะระจนถึงก่อนการปฏิวัติเมจิ ช่วงเวลา 260 กว่าปีนั้น ปราสาทนี้ถือเป็นปราสาทของเจ้าเมืองคาตาคุระ ซึ่งเป็นลูกน้องคนสำคัญของตระกูลดาเตะ แม้ปราสาทจะถูกรื้อถอนในปีเมจิที่ 7 แต่ชื่อเสียงของ คาตาคุระ โคจูโร่ ในฐานะทหารคู่กายของ ดาเตะ มาซามุเนะ ก็เป็นที่รับรู้กันอย่างกว้างขวาง จนกระทั่งปีเฮเซย์ที่ 7 ได้มีการฟื้นฟูหอคอย 3 ชั้น (Tenshukaku) ขึ้นได้แก่ โอเทะอิจิโนะมง (Oteichi no Mon) และ โอเทะนิโนะมง (Oteni no mon) เพื่อเป็นการรำลึกถึงและยกย่องเชิดชูประวัติศาสตร์ ปราสาทชิโรอิชิที่เป็นที่รู้จักและเป็นสัญลักษณ์ของเมืองชิโรอิชิมีที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง โดยตั้งแต่ปีเคย์โจวที่ 7 (ค.ศ. 1602) ปราสาทชิโรอิชินับเป็นปราสาทย่อยของปราสาทเซนได โดยมีแม่ทัพคาตาคุระแห่งตระกูลดาเตะอาศัยและสืบทอดต่อลูกหลานรุ่นต่อๆ มา จนกระทั่งภายหลังประกาศนโยบายหนึ่งประเทศหนึ่งปราสาทในปีเก็นวะที่ 1 (ปี ค.ศ. 1615) ปราสาทชิโรอิชิก็ยังคงได้รับการยกเว้นเป็นกรณีพิเศษเรื่อยมา เนื่องจากปราสาทนี้เป็นปราสาทฮิรายามะ ในสมัยสงครามโบชินได้มีการก่อตั้งกลุ่มพันธมิตรโออุเอะสึเรปปันขึ้นที่ปราสาทแห่งนี้ แต่ก็ถูกยกเลิกไปในสมัยเมจิ และประตูตะวันออกนั้นได้ถูกสร้างใหม่เป็นวัดโทชินจิ ส่วนประตูอุมะยากุจิมงนั้นได้ถูกสร้างใหม่เป็นวัดเอ็นเมจิ เมื่อเวลาผ่านไปจนกระทั่งปีเฮเซย์ที่ 7 ได้มีการฟื้นฟูหอคอย 3 ชั้น และโอเทะมง ที่สร้างจากไม้ขึ้น โดยหลังจากนั้นก็มีผู้คนที่ชื่นชอบประวัติศาสตร์แวะมาเยี่ยมชมกันอย่างสม่ำเสมอ

○ส่วนหอคอยปราสาทชิโรอิชิ (สูง 3 ชั้น) ได้รับการฟื้นฟูขึ้นอีกครั้งในสมัยเฮเซย์
หอคอยปราสาทชิโรอิชิมีทั้งหมด 3 ชั้น ชั้นหนึ่งความกว้าง 5 ห้องจากตะวันออกไปตะวันตก และกว้าง 6 ห้องจากเหนือไปใต้ ส่วนชั้น 3 นั้นกว้าง 5 ห้องจากตะวันออกไปตะวันตก และกว้าง 3 ห้องจากเหนือไปใต้ ความสูงนับตั้งแต่ฐานหินสูง 16.7 เมตร ถือเป็นปราสาทไม้ที่มีความสูงและมีความกว้างขนาดใหญ่เป็นอันดับต้นๆ ของญี่ปุ่น ซึ่งต่อมาได้รับการฟื้นฟูหลังสงคราม ปัจจุบันมีกฎหมายห้ามไม่ให้สร้างสิ่งก่อสร้างที่ทำด้วยไม้มีขนาดสูงเกิน 13 เมตร แต่ปราสาทชิโรอิชินั้นได้รับการยกเว้นจากกฏหมายทั่วไปตามมาตรา 38 จากรัฐมนตรี ดังนั้นการก่อสร้างจึงสามารถทำได้ ในยุคเก็นวะที่ 1 (ค.ศ.1615) หลังจากการปฏิวัติเอโดะได้มีการประกาศนโยบายหนึ่งประเทศหนึ่งปราสาท แต่ละประเทศนั้นจะต้องทำลายปราสาทย่อยอื่นๆ เหลือไว้เพียงปราสาทหลักที่เจ้าเมืองอาศัยอยู่เท่านั้น แต่สำหรับตระกูลดาเตะที่เซนไดนั้น คางะจากตระกูลมาเอดะได้ทำเรื่องให้สามารถรักษาปราสาทชิโรอิชิ ปราสาทโคมัตสึ และปราสาทอื่นๆ ไว้ได้ เพื่อเป็นการรักษาอาณาเขตฝ่ายใต้ ด้วยเหตุนี้จึงมีการเรียกหอคอยปราสาทชิโรอิชิที่มีขนาดสมกับตัวปราสาทว่า “โอยากุระ” โดยตามบันทึกของคาตะคุระเจ้าของปราสาท ก็ไม่เคยเรียกโอยากุระว่าหอคอยเลย ในสมัยปฏิรูปเมจินั้น เกิดสงครามโบชินขึ้น และทางโทโฮคุนี้ได้มีการก่อตั้งพันธมิตรโออุเอะสึเรปปันขึ้นที่ปราสาทชิโรอิชิเพื่อรับมือกลุ่มความร่วมมือซัจโจว โดยมีศูนย์กลางบัญชาการอยู่ที่วัดรินโนจิที่ได้รับการยกย่องจากทางรัฐบาลในสมัยนั้น หลังจากนั้น จึงได้มีการตั้งระบบผู้ตรวจการและผู้ปกครองหัวเมืองขึ้น ซึ่งถือได้ว่าปราสาทแห่งนี้เป็นปราสาทแห่งหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในสมัยนั้น

พิพิธภัณฑ์สืบค้นประวัติศาสตร์ปราสาทชิโรอิชิ

พิพิธภัณฑ์สืบค้นประวัติศาสตร์ปราสาทชิโรอิชิตั้งอยู่ที่สวนสาธารณะมะซึโอะกะที่มีปราสาทชิโรอิชิอยู่ภายในบริเวณชั้น 1 มีเคาน์เตอร์ขายตั๋ว นอกจากนั้นยังมีร้านขายสินค้าพื้นเมืองและร้านขายของฝากจากปราสาทชิโรอิชิอีกมากมาย แถมยังมีร้านอาหารอีกด้วย ส่วนชั้น 2 เป็นห้องจัดแสดงที่มีมุมสำหรับแนะนำเรื่องราวต่างๆ เช่น มีการจำลองปราสาทชิโรอิชิ และบริเวณหมู่บ้านรอบปราสาทด้วยอัตราส่วน 1 ต่อ 500 และ ชุดเกราะของตระกูลคาตาคุระ ดาบ ปืนไฟโบราณ เป็นต้น ที่ชั้น 3 จะมีจอภาพ 3D Hi-vision Theatre ความสว่างสูง ขนาด 200 นิ้ว ซึ่งในปัจจุบันใช้ฉายอยู่สองเรื่อง

“ชั้น 1 ของฝาก・อาหาร”
ที่ชั้น 1 ของพิพิธภัณฑ์ มีร้านขายของ・ร้านอาหาร ร้านขายของทีระลึกมีสินค้าออริจินัลของปราสาทชิโรอิชิที่เกี่ยวข้องกับโคจูโร่และของฝากชื่อดังของเมืองชิโรอิชิเช่น อูเมงและสินค้าอื่นๆ มากมายครบครันให้คุณได้เลือกจับจ่าย

ชั้น 2 อาคารเอกสารทางประวัติศาสตร์
ที่ห้องจัดแสดงชั้น 2 มีมุมการจัดแสดงแบบจำลองตัวปราสาท (อัตราส่วน 1:100) และมีการจัดแสดงขั้นตอนการฟื้นฟูปราสาทด้วยเทคนิคการก่อสร้างในสมัยนั้น นอกจากนั้นยังมีการจัดแสดงภาพเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจอีกด้วย

“ชั้น 3 3D Hi-Vision theater”
ชั้น 3 เป็นห้อง 3D Hi-Vision theater ที่ใช้ฉายภาพเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ของปราสาทชิโรอิชิด้วยจอที่มีความสว่างสูง ขนาด 200 นิ้ว

ข้อมูลของพื้นที่โดยรอบ

ข้อมูลของพื้นที่โดยรอบ

(รูปปั้นทองแดงที่เรือนนิโนะมารุภายในปราสาทชิโรอิชิ)
โยโกสึนะโอซึซึ เป็นนักซูโม่ที่ดำรงตำแหน่งโยโกสึนะคนที่ 18 เกิดที่หมู่บ้านมิซาวะ อำเภอคัตตะ ชื่อจริงคือ คาคุบาริ มังจิ เขาได้เข้าร่วมกับสำนักซูโม่โอกุรุมะในปีเมจิที่ 17 ( ค.ศ. 1884 ) โดยขึ้นปล้ำบนเวทีครั้งแรกในเดือนมกราคม ปีเมจิที่ 18 ( ค.ศ. 1885 ) และก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งโยโกสึนะในเดือนเมษายน ปีเมจิที่ 34 ( ค.ศ. 1901 ) โดยมีท่าไม้ตายคือ ท่าผลักหน้าอก ท่าตี และท่าเข้าจับยึด ผลงานที่เคยทำไว้คือ ชนะ 98 ครั้ง แพ้ 29 ครั้ง เสมอ 51 ครั้ง เปลี่ยนตัว4 ครั้ง การแข่งขันได้ถูกนำมาเป็นต้นแบบของตัวละครเอกในเพลง “อิปปง กาตานะ โดะเฮียวอิริ”

รหัสไปรษณีย์
989-0251
ที่อยู่
1-16 Masuokacho,Shiroishi, Miyagi
หมายเลขโทรศัพท์
0224-24-3030
เวลาทำการ
เมษายน - ตุลาคม เวลา 9:00 น. - 17:00 น. พฤศจิกายน - มีนาคม เวลา 9:00 น. - 16:00 น.
วันหยุดประจำ
วันที่ 28 ธันวาคม - 31 ธันวาคม *การเข้าชมอาคารต้องก่อนอาคารปิด 30 นาที
เว็บไซต์
โฮมเพจของ ปราสาทชิโรอิชิ・พิพิธภัณฑ์สืบประวัติศาสตร์・บ้านของตระกูลนักรบ
ข้อมูลเพิ่มเติม
*กรุณาใช้บริการสถานที่จอดรถสาธารณะที่ลานหน้าปราสาทและสวนสาธารณะมะซึโอกะ
การเดินทาง
จากสถานี JR ชิโรอิชิ หากเดินจะใช้เวลาประมาณ 10 นาที
จากสถานี JR ชิโรอิชิซาโอ โดยรถยนต์จะใช้เวลาประมาณ 5 นาที