เกี่ยวกับเมืองชิโระอิชิ

เกี่ยวกับเมืองชิโระอิชิ

เมืองชิโระอิชิคือ

「ชิโระอิชิ」พื้นที่ซึ่งปกป้องคุ้มครองดินแดนทางตอนใต้สุดของเซนได ที่แม่น้ำชิโระอิชิมีการสะท้อนเทือกเขาซาโอะ

เมืองชิโระอิชิเสมือนเป็นประตูสู่มิยะกิซาโอะ ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงจากโตเกียวโดยรถไฟชินคันเซ็นสายโทโฮะคุ
ในเมืองมีบ่อน้ำพุร้อนโอบาระ บ่อน้ำพุร้อนคามาซะกิและยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อีกมากมาย
ภายในเมืองมีคลอง ลำธาร, โกดังเก็บของของพ่อค้า ฯลฯ ให้ได้เห็นเสน่ห์ซึ่งสมกับเป็นโจคะมะจิหรือเมืองรอบปราสาท ปราสาทชิโระอิชิได้ถูกทำการบูรณะในปีเฮเซที่ 7 (ปี 1995) ในฐานะสัญลักษณ์ของโจคะมะจิ

สายน้ำอันใสสะอาดหลั่งไหล
ชิโระอิชิ เมืองรอบปราสาทอันงดงาม

เมืองชิโระอิชิ เป็นเมืองที่แวดล้อมไปด้วยแหล่งที่มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ เช่นอุทยานแห่งชาติซาโอะ เป็นพื้นที่ศูนย์กลางในการคมนาคมขนส่งตั้งแต่ในอดีต รวมทั้งเป็นแหล่งที่สำคัญทางการทหาร เป็นศูนย์รวมของนักรบ ทหาร กวี นักแต่งโคลงกลอนต่าง ๆ มีงานเขียนและโคลงกลอนที่สำคัญ ๆ มากมาย เช่น ชิตะฮิโมโนเซกิ และภูเขาที่จะไม่ลืม(ฟุโบซัน) ที่นี่แม้จะเป็นแหล่งธรรมชาติที่สวยงามมาก แต่เส้นทางการเดินทางจากโคซุโกไปจนถึงไซกาวะเป็นทางเขาที่ทางเดินค่อนข้างแคบ เป็นจุดอันตรายที่คนเข้ามาไม่ได้ง่าย ๆ แม้จะอยู่ในสภาพแวดล้อมของภูมิประเทศจะไม่อำนวยต่อการเดินทางนัก แต่ที่นี่ก็ยังมีผลงานทางประวัติศาสตร์เป็นจำนวนมาก ในปีโชวะที่ 55 เมืองชิโระอิชิจึงได้รับเลือกให้เป็น「เมืองแห่งประวัติศาสตร์」ตั้งแต่นั้นมาก็ทำการส่งเสริมให้มีการพัฒนา「เมือง」ให้อุดมสมบูรณ์ทั้งทางด้านสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ แหล่งทรัพย์สินทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์

ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านที่มีเอกลักษณ์และงานหัตถกรรมดั้งเดิมของท้องถิ่นที่ธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์และแม่น้ำอันใสสะอาดเพาะบ่มมา

「ชิโระอิชิ อูเมง」เป็นผลิตภัณฑ์พื้นเมืองของชิโระอิชิที่ทำจากแป้งสาลีและน้ำเกลือโดยไม่ใช้น้ำมัน มีชื่อเสียงเพราะเป็นอาหารที่อ่อนโยนต่อกระเพาะอาหาร
ตุ๊กตาไม้โคเคชิ เป็นงานหัตถกรรมพื้นบ้านของชิโระอิชิ โคเคชิมีหลากหลายประเภทเช่น โคเคชิตามยุคสมัยใหม่ หรือยาจิโร โคเคชิแบบดั้งเดิม ในเดือนพฤษภาคมของทุกปีจะมีการจัด「งานแสดงโคเคชิของทั่วญี่ปุ่น」ขึ้น

การสร้างปราสาทชิโระอิชิและการพัฒนาเมืองรอบปราสาท

ว่ากันว่าจุดเริ่มคือการที่คาริตะ เคียวโมโตะ ผู้ที่ได้รับชัยชนะจากสงครามโกะซังเน็น (ปี 1083-1087) ได้เข้าครอบครองพื้นที่ชิโระอิชิ เขามีฉายาว่าท่านคาริตะและเริ่มก่อสร้างปราสาทขึ้นที่นี่ หลังจากนั้นก็เข้าสู่ภายใต้อำนาจของดาเตะ ในปีเทงโชที่ 19 (ปี 1591) โทโยโทมิ ฮิเดโยชิ ได้เข้ายึดพื้นที่นี้และพระราชทานให้กับกะโม อุจิซะโตะพร้อมทั้งปราสาทไอสึวาคามะสึโจด้วย กะโม เก็นซาเอะมอน ซาโตะชิเกะข้ารับใช้ของกะโม อุจิซะโตะได้ทำการบูรณะปราสาทชิโระอิชิและกลายเป็นเจ้าของปราสาท ในปีเคโชที่ 3 (ปี 1598) เมื่อกลายเป็นของอุเอะซุงิ อะมะคะสุ บิงโกะ โมริคิโยโจข้ารับใช้ของอุเอะซุงิได้ทำการบูรณะปราสาทชิโระอิชิอีกครั้งและอาศัยอยู่ในปราสาท ในปีเคโชที่ 5 (ปี 1600) ก่อนเข้าสงครามเซคิกะฮาระ ดาเตะ มาซะมุเนะได้เข้ายึดปราสาทชิโระอิชิ พื้นที่นี้จึงกลายมาเป็นของดาเตะอีกครั้ง โดยมีอิชิกาวะ อะคิมิสึเป็นเจ้าของปราสาทอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่ง หลังจากนั้นก็ได้รับการบูรณะครั้งใหญ่โดยคาตะคุระ โคจูโรข้ารับใช้ของดาเตะ ตลอดระยะเวลา 260 ปีจนถึงสมัยฟื้นฟูพระราชอำนาจในสมัยเมจิจึงเป็นปราสาทอยู่อาศัยของคาตะคุระและมีความเจริญรุ่งเรืองในฐานะเมืองรอบปราสาท

เจ้าของปราสาทชิโระอิชิ
คาตากุระ โคจูโรกับชิโระอิชิ

คาตาคุระ คาเกะสึนะรุ่นแรกได้อุทิศชีวิตของเขาเป็นผู้ดูแลรับใช้ดาเตะ มาซามุเนะตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ ในสนามรบของตระกูลดาเตะเขามีทั้งความสุขุมใจเย็นในการมองสภาพการณ์โดยรวมและช่วยเหลือจากสถานการณ์อันตรายต่าง ๆ มากมาย ได้รับฉายาว่าเป็น “ผู้มีพรสวรรค์ของประเทศชาติ” ได้รับการประเมิณไว้สูงจากฮิเดโยชิ อิเอะยะสุด้วยเช่นกัน คาเกะสึนะได้รับชัยชนะหลายครั้งในการสู้รบต่าง ๆ และในปีเคโจที่ 7 (ปี 1602) ก็ได้เข้าครอบครองปราสาทชิโระอิชิ
คาตะกุระ ชิเกะนากะ รุ่นที่สอง ได้ทำสงครามอย่างดุเดือดกับซานาดะ โนบุชิเกะ(ยุกิมุระ) นักรบชั้นหนึ่งของญี่ปุ่นในการล้อมโอซะกะ และได้รับฉายาว่าปีศาจโคจูโรในฐานะ “กองทัพหน้าของดาเตะ”
คาตะกุระ ชิเกะนากะ รุ่นที่สาม ได้ทำให้เซ็นไดสั่นสะเทือนอีกครั้งด้วยการล้มอำนาจในเหตุการณ์จลาจลดาเตะ(ดาเตะโซโด) และเข้าช่วยชีวิตดาเตะ โระคุจูนิมังเซคิไว้ได้

ความสัมพันธ์ระหว่างชิโระอิชิกับซานาดะ

โชกุนคาตากุระ โคจูโร ชิเกะนากะ ได้ทำการต่อสู้อย่างดุเดือดกับโชกุนซานาดะ โนบุชิเกะ “กองทัพชั้นหนึ่งของญี่ปุ่น ” ในการล้อมโอซากะ ชื่อเสียงของปีศาจโคจูโรได้เผยแพร่ออกไปอย่างกว้างขวางในฐานะที่เป็น 「ทัพหน้าของอิดะเตะ」โชกุนซานาดะ โนะบุชิเกะ (ยุกิมุระ)
เล็งเห็นภูมิปัญญาและความกล้าหาญของโชกุนคาตากุระ โคจูโร ชิเกะนากะที่เป็นคู่ต่อสู้ ในคืนก่อนวันสู้รบที่ปราสาทโอซากะจึงได้ฝากฝังลูกสาวของตนเองเอาไว้ นอกจากโอเมะลูกสาวของอานะยามะ โคสึเคะแล้ว โชกุนชิเกะนากะก็ยังนำเด็กสาว(โอโชบุ, โอคาเนะ ,ไดฮาชิ) ที่ซ่อนไว้ที่เมืองท่าในเกียวโตมาแอบเลี้ยงดูในปราสาทาชิโระอิชินิโนะมารุ (ไดฮาชิอยู่ด้านนอกของปราสาทชิโระอิชิ) อีกด้วย
เจ้าหญิงโอเมะได้กลายเป็นคนในตระกูลคาตากุระ โคจูโร ชิเกะนากะ และใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับโชกุนชิเกะนากะ
เจ้าหญิงโอโชบุได้เป็นภรรยาของทามุระ ซาดะฮิโระ ส่วนโอคาเนะนั้นอายุสั้นจากโลกไปอย่างรวดเร็ว และไดฮาชิได้รับชื่อเป็น คาตะกุระ ชิโรเบ โมริโนะบุ หลังจากนั้นได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนักรบแคว้นดาเตะจากตระกูลคาตะกุระ ในปีโชโทคุที่ 2 (ปี 1712) สมัยของทะสึโนะบุที่สอง ก็ได้กลับมาใช้นามสกุลซานาดะอีกครั้ง
ที่ชิโระอิชิยังคงมีร่องรอยสำคัญๆทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับซานาดะ ยูคาริ หลงเหลืออยู่มากมาย

สงครามโบะชิงและการอพยบสู่ฮอกไกโด

ช่วงปีใหม่ของปีเคโอที่ 4 (ปี 1868) เกิดยุทธการโทะบะ-ฟุชิมิซึ่งเป็นชนวนให้เกิดสงครามโบะชินขึ้น ในยุคสมัยเช่นนั้น หลังจากพ่ายแพ้สงครามโบะชินที่แคว้นโออุ 25 ตามการชักชวนของไดเมียวทั้งสองของเซ็นได-โยเนะซาวะที่เข้าช่วยเหลือแคว้นไอซึ ดินแดนชิโระอิชิมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบตั้งแต่แคว้นชิโระอิชิ, จังหวัดชิโระอิชิ, จังหวัดคาคุดะ จนกระทั่งปีเมจิที่ 4 เดือนพฤศจิกายนจึงได้กลายเป็นจังหวัดเซ็นได นักรบเก่าในตระกูลคาตาคุระซึ่งไร้ที่พึ่งและที่อยู่อาศัยก็ถูกบีบบังคับให้เลือกที่จะข้ามไปฮอกไกโดนในฐานะซามูไรหรือหาเลี้ยงชีพในฐานะเกษตรกร
คนส่วนใหญ่ที่ตัดสินใจเดินทางไปตั้งถิ่นฐานในฮอกไกโดก็เดินทางสู่ฮอกไกโด แม้จะตั้งความหวังไว้กับฟ้าดินใหม่แต่หลังจากนั้นก็ต้องตกทุกข์ตกยากได้รับความลำบากอย่างต่อเนื่อง แต่ทว่าในที่สุดก็สามารถข้ามฝ่าอุปสรรคต่เหล่านั้นและกลายเป็นรากฐานของความเจริญงอกงามของเขตชิโระอิชิเมืองซับโปโร และเมืองโนโบะริเบทสึในปัจจุบันได้

ติดต่อ สอบถาม

 • สำนักงาน บริการ ข้อมูล นักท่องเที่ยว เมืองชิโระอิชิ

  การแนะนำ การท่องเที่ยว ให้กับ/บุคคลต่าง ๆ , ขอแผ่นพับ, ข้อตกลง การใช้งาน รูปภาพ ฯลฯ เชิญทางนี้ら
  สำนักงาน บริการ ข้อมูล นักท่องเที่ยว เมืองชิโระอิชิ(ในบริเวณสถานีชิโระอิชิ สายหลัก JR โทโฮคุ)
  เบอร์โทรศัพท์ 0224-26-2042
  9:00AM~5:30PM
  สำนักงาน บริการ ข้อมูล นักท่องเที่ยว เมืองชิโระอิชิ(ในบริเวณสถานีชิโระอิชิซาโอะ JR โทโฮคุชินคันเซ็น)
  เบอร์โทรศัพท์ 0224-24-5915
  9:00AM~6:00PM
 • สำนักงาน บริการ ข้อมูล นักท่องเที่ยว เมืองชิโระอิชิ (Shiraishi City Tourism Association)

  สำหรับ ท่านที่เป็น นิติบุคคล หรือ ผู้ประกอบการ ด้านการท่องเที่ยว เชิญทางนี้
  สำนักงาน บริการ ข้อมูล นักท่องเที่ยว เมืองชิโระอิช
  〒989-0292
  1-1 Otemachi, Shiroishi City, Miyagi Prefecture
  TEL:0224-22-1321
  FAX:0224-22-1451

เลือก ภาษา

แนะนำโคจูโร ซามูไรโฮ่ง
เสน่ห์แห่ง 'ฤดูใบไม้ผลิ' ของชิโระอิชิ
เนวิเกเตอร์ การท่องเที่ยว มิยะงิซะโอ

เลือก ภาษา

แนะนำโคจูโร ซามูไรโฮ่ง
เสน่ห์แห่ง 'ฤดูใบไม้ผลิ' ของชิโระอิชิ

แผนที่ นำเที่ยว

Access

เนวิเกเตอร์ การท่องเที่ยว มิยะงิซะโอ

pagetop