ชินเซะกิชิโรอิชิ

ชินเซะกิชิโรอิชิ

ชินเซะกิชิโรอิชิ

ประวัติศาสตร์ - วัฒนธรรม

ชินเซะกิชิโรอิชิ

สถานแห่งนี้มีชื่อเสียงเกี่ยวกับการผูกดวงคู่รักที่อยู่ในเมืองชิโรอิชิ หินมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.05 เมตร มีตำนานว่าเป็นหินก้อนหนึ่งที่มีเทพเจ้าสถิตอยู่ อิชิยาวไปถึงเมืองอิซึมิของเซ็นไดและถ้าขอพรที่หินชินเซะกิชิโรอิชิแห่งนี้จะประสบความสำเร็จเรื่องคู่ครองเหมือนหินที่เชื่อมต่อกันอยู่สองเมือง

ระหว่างปราสาทชิโรอิชิกับแม่น้ำซะวะบะตะด้านคูรอบปราสาทซันโนะมารุ มีหิน “ชิโรอิชิ” ที่เป็นที่มาของสถานที่แห่งนี้มาตั้งแต่สมัยโบราณแล้ว ในสมัยก่อนผู้คนได้มีการบูชา “หินเทพเจ้า” โดยการนำหินที่ทาสีแดงมาเรียงเป็นรั้วรอบหินก้อนนี้ เล่าสืบต่อกันมาว่าหินก้อนนี้เป็นหินภูเขาไฟสีเทาที่มีรากหยั่งลึกยาวไกลไปถึงเนะชิโรอิชิ เมืองอิซึมิของเซ็นได “หินเทพเจ้าชิโรอิชิ” เฝ้ามองการเปลี่ยนแปลงของเมืองชิโรอิชิอยู่อย่างเงียบสงบมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลแล้ว ผู้คนเล่าสืบต่อกันมาว่าหินก้อนนี้มีรากเชื่อมต่อไปไกล ปัจจุบันจึงมีคนมาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้ในฐานะที่เป็น “หินผูกดวงความรัก”... หินที่อยู่อย่างมั่นคงผ่านลมผ่านฝนมาเป็นเวลานานโดยไม่เปลี่ยนแปลงสภาพจะให้พลังแก่พวกเรา
รหัสไปรษณีย์
989-0277
ที่อยู่
4 Sawabatacho,Shiroishi, Miyagi
หมายเลขโทรศัพท์
0224-26-2042 (ศูนย์ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวเมืองชิโรอิชิ)
Homepage
www.shiroishi.ne.jp/
หมายเหตุ
*ชมฟรี
การคมนาคม
จากสถานี JR โทโฮะคุฮงเซ็นชิโรอิชิ หากเดินจะใช้เวลา 10 นาที
จากสถานี JR โทโฮะคุชินกังเซนชิโรอิชิซาโอ หากเดินจะใช้เวลา 20 นาที

เลือก ภาษา

แนะนำโคจูโร ซามูไรโฮ่ง
เสน่ห์แห่ง 'ฤดูใบไม้ผลิ' ของชิโระอิชิ
เนวิเกเตอร์ การท่องเที่ยว มิยะงิซะโอ

เลือก ภาษา

แนะนำโคจูโร ซามูไรโฮ่ง
เสน่ห์แห่ง 'ฤดูใบไม้ผลิ' ของชิโระอิชิ

Access

เนวิเกเตอร์ การท่องเที่ยว มิยะงิซะโอ

pagetop