ชิโรอิชิยุซาว่าออนเซ็น

ชิโรอิชิยุซาว่าออนเซ็น

ชิโรอิชิยุซาว่าออนเซ็น

ธรรมชาติ

ชิโรอิชิยุซาว่าออนเซ็น

เรียวคังยะคุเซ็น ที่ชิโมะโทะซาว่าแห่งนี้ มีออนเซ็นที่ผุดขึ้นมาตั้งแต่สมัยเอโดะ อีกทั้งยังมีที่พักมาตั้งแต่สมัยก่อน น้ำพุร้อนที่นี่เป็นชนิดหาได้ยากในญี่ปุ่น สามารถดื่มได้ สามารถรักษาโรคเบาหวานและผิวหนังอักเสบได้ เป็นออนเซ็นที่ดีต่อสุขภาพ

ขับรถจากโอบาระออนเซ็นมาเพียงไม่กี่นาที ก็จะมาถึงชิโมะโทะซาว่า ซึ่งมีทั้งที่พักออนเซ็นมาตั้งแต่สมัยเอโดะ และเมื่อมีการสำรวจเร็วๆนี้ก็พบว่า น้ำในออนเซ็นที่นี่ เป็นชนิดที่หายากให้ประเทศญี่ปุ่น(มีแคลเซียมซัลเฟต และโซเดียมซัลเฟต)ซึ่งมีผลช่วยรักษาโรคผิวหนังอักเสบและโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดได้ หากนำมาดื่มก็สามารถช่วยรักษาอาการคออักเสบ แก้ท้องเสีย ลดไขมัน รักษาโรคเบาหวานได้ จึงเป็นบ่อน้ำร้อนชื่อดังที่ผู้คนต่างชื่นชอบ
ศาลเจ้ามังโซอินาริ
ผ่านที่พักเก่าแก่คามิโทะซาว่าขึ้นมาทางเหนือใกล้กับเขตจังหวัดฟุคุชิม่า ก็จะพบเสาโทริอิสีแดงเรียงรายกัน ที่นี่ก็คือศาลเจ้ามังโซอินาริ ซึ่งมีทางเดินที่เปรียบเสมือนว่าเสาโทริอิจำนวนกว่าร้อยต้นนั้นนำทางไปสู่ศาลเทพเจ้าเมื่อเดินอย่างสงบไปตามทางเดินเพียงไม่กี่นาที ก็จะพบศาลเทพเจ้าต้อนรับอยู่บนเนินเขาแห่งนั้น ศาลเจ้านี้มีชื่อเสียงทั้งในด้านการขอพรเรื่องทำมาค้าขาย การเพาะปลูก การขอบุตร จึงมีผู้คนทั้งใกล้และไกลหลั่งไหลกันมาขอพรที่นี่
าลโทบิฟุโด
ศาลโทบิฟุโดแห่งนี้สร้างโดยดาเตะ มาสะมุเนะ เมื่อปี 1591 แต่เดิมอยู่ใกล้กับบริเวณสวนต้นไม้หิน แต่ในปี 1594 ได้เกิดเพลิงไหม้ และมีเหตุน่าอัศจรรย์คือปรางค์ประธานของศาลกระเด็นออกมาจากศาลไปตกอยู่ด้านหลังทำให้รอดจากเพลิงไหม้ จึงกลายเป็นที่เคารพบูชา ต่อมาในปี 1731 เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ ศาลส่วนหนึ่งถูกหินกลิ้งลงมาทับ แต่ศาลหลักรอดปลอดภัย จึงยิ่งกลายเป็นที่เคารพบูชายิ่งขึ้นไปอีก จึงมีผู้คนแวะเวียนกันมาสักการะเพื่อขอให้เดินทางโดยปลอดภัย ในปี 1734 ได้ย้ายมาสร้างบนถนนเลียบเขื่อนชิจิคะชุคุดังที่เห็นในปัจจุบัน และเนื่องจากบริเวณหน้าศาลมีต้นสนสามีภรรยาอยู่ จึงมีความเชื่อว่าศาลเจ้าแห่งนี้ศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องการขอพรเกี่ยวกับการครองเรือนชิโมะโทะซาว่าชุคุ
ชิโมะโทะซาว่าชุคุ เป็นที่พักบริเวณถนนเลียบเขื่อชิจิคะชุคุเช่นเดียวกับคามิโทะซาว่าชุคุ ในยุคปฏิวัตินั้นเคยมีไดเมียวมาพักถึง 13 ท่าน ตั้งแต่ยุคบะคุมัสสึถึงต้นยุดเมจินั้นมีผู้ที่แวะเวียนมาพักเป็นจำนวนมากจนต้องเพิ่มที่พักอีกหลายแห่ง เช่น อะคิตะยะ นากามุระยะ ซากามิยะ ยามะกาตะยะ แม้แต่ในปัจจุบันนี้ก็ยังคงร่องรอยเหลือให้เห็นคามิโทะซาว่า
ถัดจากชิโมะโทะซาว่าชุขุมาทางจังหวัดฟุคุชิม่า จะพบสถานที่พักบริเวณถนนเลียบเขื่อนชิจิคะชุคุที่ชื่อว่าคามิโทะซาว่า แต่เดิมเป็นทางผ่านไปมาของท่านไดเมียว แต่ปัจจุบันมีจำนวนที่พักลดน้อยลงมาก แต่ก็ยังพอมีเค้าเดิมให้เห็น สำหรับที่พักเรือนไม้เก่าแก่นั้น ปัจจุบันมีการขนย้ายไปสร้างใหม่ที่สวนต้นไม้หิน และได้รับการขึ้นทะเบียนกับจังหวัดมิยากิให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมเนินโคะซากะ
เนินนี้เป็นส่วนหนึ่งของถนนเลียบเขื่อนชิจิคะชุคุที่เชื่อมต่อระหว่างเขตโอะชูกับเขตอุชู บริเวณนี้เป็นเนินชันมาก ยอดเนินอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 441 เมตร จากยอดเนินจะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของจังหวัดฟุคุชิม่าได้
รหัสไปรษณีย์
989-0233
ที่อยู่
13-1 Hachiman, Obara,Shiroishi, Miyagi
หมายเลขโทรศัพท์
0224-29-2620
วันหยุดประจำ
ทุกวันพฤหัสที่สี่ของเดือน
Homepage
LINK
Homepage
LINK
หมายเหตุ
กรุณาสอบถามรายละเอียด
การคมนาคม
โดยรถยนต์จากจุดขึ้นลงทางด่วนชิโรอิชิใช้เวลา 30 นาที

เลือก ภาษา

แนะนำโคจูโร ซามูไรโฮ่ง
เสน่ห์แห่ง 'ฤดูใบไม้ผลิ' ของชิโระอิชิ
เนวิเกเตอร์ การท่องเที่ยว มิยะงิซะโอ

เลือก ภาษา

แนะนำโคจูโร ซามูไรโฮ่ง
เสน่ห์แห่ง 'ฤดูใบไม้ผลิ' ของชิโระอิชิ

Access

เนวิเกเตอร์ การท่องเที่ยว มิยะงิซะโอ

pagetop