ที่ว่าการอำเภอ เมืองชิโรอิชิ จังหวัดมิยางิ ศูนย์ป้องกันภัยชิโรอิชิ

ที่ว่าการอำเภอ เมืองชิโรอิชิ จังหวัดมิยางิ ศูนย์ป้องกันภัยชิโรอิชิ

ที่ว่าการอำเภอ เมืองชิโรอิชิ จังหวัดมิยางิ ศูนย์ป้องกันภัยชิโรอิชิ

ข้อมูล

ที่ว่าการอำเภอ เมืองชิโรอิชิ จังหวัดมิยางิ ศูนย์ป้องกันภัยชิโรอิชิ

“ ชิโรอิชิ” เมืองใต้สุดในเขตปกครองของดาเตะ มาซามุเนะ เป็นเมืองที่มีแม่น้ำชิโรอิชิอันใสสะอาดจนสะท้อนเงาของเทือกเขาซาโอ้บนผิวน้ำ

เมืองชิโรอิชิคือ
หากคุณเดินทางจากโตเกียวด้วยรถไฟชินคังเซ็นเป็นเวลาประมาณ 2 ชม. ก็จะมาถืงเมืองชิโรอิชิถือเป็นหน้าด่านของแถบมิยากิซาโอ้ในตัวเมืองชิโรอิชิเองนั้นก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายไม่ว่าจะเป็นโอะบาระออนเซ็น คามะซาคิออนเซ็น หรือสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมากมาย โดยในตัวเมืองจะมีร่องรอยที่สมกับเป็นเมืองรอบฐานปราสาทอยู่ ไม่ว่าจะทางน้ำหรือโกดังเก็บสินค้า ด้วยเหตุนี้ทำให้เมืองชิโรอิชินั้นได้รับการบูรณะให้เป็นต้นแบบของเมืองรอบฐานปราสาทในปีเฮย์เซย์ที่ 7 (ปีค.ศ. 1995)
เวลาที่เกิดไฟดับ ศูนย์ป้องกันภัยชิโรอิชิจะจ่ายกระแสไฟที่จำเป็นจากเครื่องเก็บกระแสไฟฟ้าฉุกเฉินจากพลังงานแสงอาทิตย์ และจากเครื่องผลิตไฟฟ้าด้วย LP แก๊ส นอกจากนั้นยังมีโกดังเก็บของที่ต้องใช้ในยามฉุกเฉินอีกด้วย หากเกิดภัยพิบัติจะมีการย้ายอุปกรณ์การสื่อสารไร้สายที่เกี่ยวกับการป้องกันภัยพิบัติขึ้นไปไว้ที่กองบัญชาการการรับมือภัยพิบัติที่อยู่ชั้น 2 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการป้องกันภัยพิบัติของเมืองแห่งนี้
รหัสไปรษณีย์
989-0292
ที่อยู่
1-1 Otemachi,Shiroishi, Miyagi
หมายเลขโทรศัพท์
0224-22-1331
เวลาทำการ
8:30 น. - 17:15 น.
วันหยุดประจำ
วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ, วันที่ 29 ธันวาคม -3 มกราคม
Homepage
LINK
Homepage
www.city.shiroishi.miyagi.jp/
การคมนาคม
จากสถานี JR ชิโรอิชิ หากเดินจะใช้เวลาประมาณ 10 นาที
จากสถานี JR ชิโรอิชิซาโอ โดยรถยนต์จะใช้เวลาประมาณ 10 นาที
จากโทโฮคุจิโดชะโด ชิโรอิชิ IC โดยรถยนต์จะใช้เวลาประมาณ 15 นาที

เลือก ภาษา

แนะนำโคจูโร ซามูไรโฮ่ง
เสน่ห์แห่ง 'ฤดูใบไม้ผลิ' ของชิโระอิชิ
เนวิเกเตอร์ การท่องเที่ยว มิยะงิซะโอ

เลือก ภาษา

แนะนำโคจูโร ซามูไรโฮ่ง
เสน่ห์แห่ง 'ฤดูใบไม้ผลิ' ของชิโระอิชิ

Access

เนวิเกเตอร์ การท่องเที่ยว มิยะงิซะโอ

pagetop