วัดเซ็นเน็ง

วัดเซ็นเน็ง

วัดเซ็นเน็ง

ประวัติศาสตร์ - วัฒนธรรม

วัดเซ็นเน็ง

วัดโคโทะคุซังเซ็นเน็นจิ นิกายสุขาวดี สายวัดฮงกันจิ

วัดเซ็นเน็นจิเป็นวัดที่มีความสำคัญกับตระกูลคาตะคุระ สร้างตั้งแต่ต้นสมัยก่อตั้งตำบลโจกะ อยู่กลางเมืองเก่าของ ชิโรอิชิ เปิดเป็นวัดนิกายสุขาวดีสายวัดฮงกันจิในปี 1602 ได้รับการทำนุบำรุงโดยคะเกะสึนะผู้เป็นต้นตระกูลคาตะคุระ จนถึงหัวหน้าตระกูลรุ่นที่ 7 ว่ากันว่าได้รับบริจาคถึง 2 คันมง (หน่วยเงินสมัยโบราณ) ภายในหอไทจิที่อยู่ในบริเวณวัด จะมีการเปิดให้เข้าสักการะรูปจำลองของรูปปั้นเข้าชายโชโทะคุที่ได้รับมอบจากวัดโฮริวจิเพียงปีละ 3 ครั้ง คือในวันสิ้นปี, วันปีใหม่ตามศักราชเก่า และวันที่ 11 ตุลาคม ซึ่งจะมีผู้เข้าสักการะเป็นจำนวนมาก ในสมัยเอโดะวัดเซ็นเน็นจิยังเป็นวัดที่มีความเกี่ยวข้องกับตำนานชิระอิชิ ซึ่งเป็นเรื่องราวในสมัยเอโดะ เกี่ยวกับสองพี่น้องมะจิ (มิยากิโนะ) และโซโนะ (ชิโนบุ) ที่ล้างแค้นให้โคทาโร่ผู้เป็นพ่อซึ่งถูกฆ่า ตำนานการล้างแค้นที่กลายมาเป็นฉากยอดนิยมในละครคาบุกินี้ ปรากฏให้เห็นอยู่ในภาพเขียนล้ำค่าที่วัดเซ็นเน็นจิเป็นผู้ครอบครองอยู่
รหัสไปรษณีย์
989-0273
ที่อยู่
53 Nakamachi,Shiroishi, Miyagi
หมายเลขโทรศัพท์
0224-26-3367
การคมนาคม
รถไฟ JRสายโทโฮะคุฮงเซ็น สถานีชิโรอิชิ เดินประมาณ 3 นาที

เลือก ภาษา

แนะนำโคจูโร ซามูไรโฮ่ง
เสน่ห์แห่ง 'ฤดูใบไม้ผลิ' ของชิโระอิชิ
เนวิเกเตอร์ การท่องเที่ยว มิยะงิซะโอ

เลือก ภาษา

แนะนำโคจูโร ซามูไรโฮ่ง
เสน่ห์แห่ง 'ฤดูใบไม้ผลิ' ของชิโระอิชิ

Access

เนวิเกเตอร์ การท่องเที่ยว มิยะงิซะโอ

pagetop