วัดเค็ทซังจิ

วัดเค็ทซังจิ

วัดเค็ทซังจิ

ประวัติศาสตร์ - วัฒนธรรม

วัดเค็ทซังจิ

วัดโจเอซังเค็ทซังจิ นิกายเซน สายวัดเมียวชินจิ

วัดโจเอซังเค็ทซังจิ นิกายเซน สายวัดเมียวชินจิ นับถือพระศากยะมุนี สร้างขึ้นโดยคาตะคุระคาเกะสึนะเจ้าของปราสาทชิโรอิชิในปี 1608 เพื่อให้เป็นวัดประจำตระกูลคาตะคุระ ศพของต้นตระกูลคาตะคุระและรุ่นที่ 2 ฝังที่วัดนี้ แต่รุ่นที่ 3 เปลี่ยนมาเป็นใช้วิธีโปรยเถ้ากระดูกที่เขาอะตะโกะ ส่วนตั้งแต่รุ่นที่ 11 เป็นต้นมา ศพได้ถูกฝังไว้ที่วัดเค็ทซังจิแห่งนี้ ภายในบริเวณวัด มีต้นสนขนาดใหญ่อายุกว่า 400 ปี ว่ากันว่าเป็นป้ายศพของต้นตระกูล เปรียบเสมือนความกล้าหาญของต้นตระกูลที่คอยปกปักรักษาเมืองชิโรอิชิไว้

“พระโพธิสัตว์กวนอิมสิบเอ็ดหน้า” วัดเค็ทซังจิแห่งนี้ ยังเป็นสถานที่ฝังศพของมัทสึมะเอะฮิโรยาสุและฮิโรคุนิผู้ลูกซึ่งมีความสัมพันธ์อันดีกับตระกูลคาตะคุระ รวมถึงเป็นที่ฝังศพของซูโม่คาเซะทานิรุ่นแรก จึงถือได้ว่าเป็นสถานที่ซึ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนาน เป็นสถานที่ให้ความเคารพบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ ห้อมล้อมไปด้วยธรรมชาติที่สวยงามตลอดทั้งปี
“เสาคะริตะที่สิบสาม ตึกที่สอง/สามารถรับตราประทับได้ที่นี่”
รหัสไปรษณีย์
989-0248
ที่อยู่
7-20 2Chome Minamimachi, Shiroishi, Miyagi
หมายเลขโทรศัพท์
0224-25-9258
Homepage
LINK
การคมนาคม
5 นาทีโดยรถแท็กซี่จากสถานี Shiroishi บนสาย JR Tohoku และสถานี Shiroishi Zao บน JR Tohoku Shinkansen
เดิน 20 นาทีจากสถานี Shiroishi บนสาย JR Tohoku และสถานี Shiroishi Zao บน JR Tohoku Shinkansen
ขับรถ 15 นาทีจากชิโรอิชิ IC บนทางด่วนโทโฮคุ

เลือก ภาษา

แนะนำโคจูโร ซามูไรโฮ่ง
เสน่ห์แห่ง 'ฤดูใบไม้ผลิ' ของชิโระอิชิ
เนวิเกเตอร์ การท่องเที่ยว มิยะงิซะโอ

เลือก ภาษา

แนะนำโคจูโร ซามูไรโฮ่ง
เสน่ห์แห่ง 'ฤดูใบไม้ผลิ' ของชิโระอิชิ

Access

เนวิเกเตอร์ การท่องเที่ยว มิยะงิซะโอ

pagetop