วัดเค็ทซังจิ

วัดเค็ทซังจิ

วัดเค็ทซังจิ

ประวัติศาสตร์ - วัฒนธรรม

วัดเค็ทซังจิ

วัดโจเอซังเค็ทซังจิ นิกายเซน สายวัดเมียวชินจิ

วัดโจเอซังเค็ทซังจิ นิกายเซน สายวัดเมียวชินจิ นับถือพระศากยะมุนี สร้างขึ้นโดยคาตะคุระคาเกะสึนะเจ้าของปราสาทชิโรอิชิในปี 1608 เพื่อให้เป็นวัดประจำตระกูลคาตะคุระ ศพของต้นตระกูลคาตะคุระและรุ่นที่ 2 ฝังที่วัดนี้ แต่รุ่นที่ 3 เปลี่ยนมาเป็นใช้วิธีโปรยเถ้ากระดูกที่เขาอะตะโกะ ส่วนตั้งแต่รุ่นที่ 11 เป็นต้นมา ศพได้ถูกฝังไว้ที่วัดเค็ทซังจิแห่งนี้ ภายในบริเวณวัด มีต้นสนขนาดใหญ่อายุกว่า 400 ปี ว่ากันว่าเป็นป้ายศพของต้นตระกูล เปรียบเสมือนความกล้าหาญของต้นตระกูลที่คอยปกปักรักษาเมืองชิโรอิชิไว้

“พระโพธิสัตว์กวนอิมสิบเอ็ดหน้า” วัดเค็ทซังจิแห่งนี้ ยังเป็นสถานที่ฝังศพของมัทสึมะเอะฮิโรยาสุและฮิโรคุนิผู้ลูกซึ่งมีความสัมพันธ์อันดีกับตระกูลคาตะคุระ รวมถึงเป็นที่ฝังศพของซูโม่คาเซะทานิรุ่นแรก จึงถือได้ว่าเป็นสถานที่ซึ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนาน เป็นสถานที่ให้ความเคารพบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ ห้อมล้อมไปด้วยธรรมชาติที่สวยงามตลอดทั้งปี
“เสาคะริตะที่สิบสาม ตึกที่สอง/สามารถรับตราประทับได้ที่นี่”
รหัสไปรษณีย์
989-0248
ที่อยู่
2-7-20 Minamimachi,Shiroishi, Miyagi
หมายเลขโทรศัพท์
0224-25-9258
Homepage
LINK
การคมนาคม
รถไฟ JR สายโทโฮะคุฮงเซ็น สถานีชิโรอิชิ, รถไฟ JR สายโทโฮะขุ สถานีคันเซ็นชิโรอิชิสะโอ แท็กซี่ 5 นาที, เดิน 20 นาที
โดยรถยนต์จากจุดขึ้นลงทางด่วนชิโรอิชิใช้เวลา 15 นาที

เลือก ภาษา

แนะนำโคจูโร ซามูไรโฮ่ง
เสน่ห์แห่ง 'ฤดูใบไม้ผลิ' ของชิโระอิชิ
เนวิเกเตอร์ การท่องเที่ยว มิยะงิซะโอ

เลือก ภาษา

แนะนำโคจูโร ซามูไรโฮ่ง
เสน่ห์แห่ง 'ฤดูใบไม้ผลิ' ของชิโระอิชิ

แผนที่ นำเที่ยว

Access

เนวิเกเตอร์ การท่องเที่ยว มิยะงิซะโอ

pagetop