บ้านผู้ตรวจการ (บ้านของตระกูลคิมูระ)

บ้านผู้ตรวจการ (บ้านของตระกูลคิมูระ)

บ้านผู้ตรวจการ (บ้านของตระกูลคิมูระ)

ประวัติศาสตร์ - วัฒนธรรม

บ้านผู้ตรวจการได้รับการกำหนดเป็นทรัพสินทางวัฒนธรรมของทางจังหวัด

อาคารหลักของตระกูลคิมูระได้ถูกซ่อมแซมและย้ายมาจากหนึ่งในเมืองลูกของชิฉิคาชุคุ เมืองคามิโทซาว่าในเมืองชิโรอิชิและนำมาตั้งอยู่ที่สวนไม้หิน (สวนไซโมคุอิว่า) ตระกูลคิมูระทำงานเป็นผู้ตรวจการที่คอยติดตามความสัมพันธ์ของม้าส่งสารน์ของเมืองคามิโทซาว่าและเมืองลูก พวกเขามีหน้าที่เทียบเท่ากับฮงจิน (ที่พักแรมที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่พักของไดเมียวในยุคเอโดะ) อาคารที่มุงด้วยหญ้าฟาง ที่เป็นหลังคาทรงปั้นหยาเป็นอาคารหนึ่งชั้นและมีห้องวาดภาพและห้องพัก อาคารนี้เชื่อว่าถูกสร้างขึ้นในสมัยเอโดะตอนกลางและได้กลายมาเป็นทรัพสินทางวัฒนธรรมของทางจังหวัดมิยากิ
ตระกูลคิมูระเป็นตระกูลที่เป็นผู้ตรวจการของคามิโทซาว่า ซึ่งเป็นหนึ่งในหัวเมืองของชิฉิคาชุคุ คามิโทซาว่าตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของชิฉิคาชุคุและประชากรส่วนใหญ่ทำงานเกี่ยวกับม้าส่งสารน์และการขนส่ง ที่นี่เคยมีบ้านมากกว่า 20 หลัง ถึงแม้จะไม่มี ฮงจิน ในเรือนรับรองของคามิซาว่าแต่บ้านของตระกูลคามิซาว่าได้ทำการทำหน้าที่แทนฮงจิน คุณสามารถเห็นร่องรอยการใช้อาคารของไดเมียวและตระกูลของเขา
คามิโทซาว่า บุราคุเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ที่มีบ้านอยู่ 20 หลังตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา โดยอยู่ทางใต้สุดของยามานาคะ ชิฉิคาชุคุ ไคโด ตั้งอยู่ที่เขตแดนของตระกูลเซ็นไดเคยตั้งอยู่ ชิฉิคาชุคุ ไคโดเป็นถนนจากโคซาคะในจังหวัดฟุคุชิม่า (ปัจจุบันคือคุนิมิโฉ ตังหวัดฟุคุชิม่า) ไปยัง คามิโนะยามะในจังหวัดยามากาตะ ระหว่างทางผ่านหัวเมืองของเซ็นไดเจ็ดแห่ง ได้แก่ คามิโทซาว่า, ชิโมโทซาว่า, วาทาเซะ, เซคิ, นาเมทสึ, โทเกตะ และยุโนะฮาระ มันถูกเรียกว่าชิฉิคาชุคุเพราะหัวเมืองทั้งเจ็ดที่อยู่ตามเส้นทาง ในคามิโทซาว่าไม่มีฮงจินแต่บ้านของผู้ตรวจการ(จัดการกับม้าส่งสารน์และทหารเดินเท้า, ตระกูลคิมูระ) ทำหน้าที่เป็นฮงจินชั่วคราวและเป็นที่พักให้กับไดเมียว บ้านของผู้ตรวจการได้ถูกซ่อมแซมและย้ายไปยังสวนไม้หิน(สวนไซโมคุอิวะ" * "บ้านผู้ตรวจการ" เป็นทรัพสินทางวัฒนธรรมของทางจังหวัด
รหัสไปรษณีย์
989-0233
ที่อยู่
ข้างใน อุวาได, โอบาระ, เมืองชิโรอิชิ จังหวัดมิยากิ
หมายเลขโทรศัพท์
0224-22-1325
(แผนกพัฒนาตัวเมืองเมืองชิโรอิชิ)
เวลาทำการ
From 9:00 ถึง 16:30
วันหยุดประจำ
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ถึง 28 กุมภาพันธ์
การคมนาคม
ขับรถ 30 นาทีจากชิโรอิชิ IC บนโทโฮคุมอเตอร์เวย์ หนือ 20 นาทีจากสถานีชิโรอิชิ สายโทโฮคุสายหลัก
งบโดยประมาณ
ฟรี (ยกเว้นทำการจองบ้านผู้ตรวจการ)
ที่จอดรถ
มีที่จอดรถ (รถขนาดใหญ่ 8 คัน และรถยนต์ขนาดปกติ 79 คัน)

เลือก ภาษา

แนะนำโคจูโร ซามูไรโฮ่ง
เสน่ห์แห่ง 'ฤดูใบไม้ผลิ' ของชิโระอิชิ
เนวิเกเตอร์ การท่องเที่ยว มิยะงิซะโอ

เลือก ภาษา

แนะนำโคจูโร ซามูไรโฮ่ง
เสน่ห์แห่ง 'ฤดูใบไม้ผลิ' ของชิโระอิชิ

Access

เนวิเกเตอร์ การท่องเที่ยว มิยะงิซะโอ

pagetop