บ้านพักซามุไรตระกูลคะตะคุระ

บ้านพักซามุไรตระกูลคะตะคุระ

บ้านพักซามุไรตระกูลคะตะคุระ

ประวัติศาสตร์ - วัฒนธรรม

สถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์มากกว่า 260 ปี

บ้านพักซามุไรตระกูลคะตะคุระเป็นสถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์และเก่าแก่กว่า 260 ปี ในปี 1991 ตัวสิ่งก่อสร้างหลัก รั้ว และคูเมืองถูกบริจาคให้เมืองชิโรอิชิจากตระกูลโคะเสะชิ สิ่งก่อสร้างนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจก็คือจะเล่าเรื่องราวว่าเริ่มจากเป็นบ้านไร่แล้วค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นบ้านพักซามูไร
เป็นบ้านของตระกูลโคะเสะคิซึ่งเป็นผู้คอยรับใช้ของตระกูลคะตะคุระ ขุนนางแห่งปราสาทชิโรอิชิ โดยได้รับการยืนยันว่าสถาปัตยกรรมแห่งนี้ถูกสร้างในปี 1730 เนื่องจากตัวสิ่งก่อสร้างหลัก รั้ว และคูเมืองถูกบริจาคให้เมืองชิโรอิชิ ในปี 1990 จึงได้รับการฟื้นฟูให้อยู่ในรูปเดิม ในปี 1993 ได้ถูกแต่งตั้งใหเป็นทรัพย์สินทางวัฒนกรรมของจังหวัดมิยากิ บ้านพักนี้ถูกสร้างในสถานที่ที่ล้อมรอบไปด้วยต้นไม้หนาแน่นตามแนวแม่น้ำซาวะบาตะ ทางทิศเหนือของปราสาทชิโรอิชิ
บ้านพักซามุไรตระกูลคะตะคุระซึ่งเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมจของจังหวัดมิยากิตั้งอยู่บนถนนที่อยู่ห่างจากถนนใหญ่ อยู่ตามแนวแม่น้ำซาวะบาตะซึ่งเป็นคูเมืองรอบนอกซานโนมารุทางทิศเหนือของปราสาทชิโรอิชิ ซามูไรชนชั้นกลางเคยอาศัยอยู่บริเวณนี้และทุกวันนี้ก็ยังเป็นย่านที่พักที่เงียบสงบ บ้านพักแห่งนี้ถูกวาดลงในแผนที่เมืองปราสาทชิโรอิชิดดยใช้ชื่อว่า "โคเสะคิ อุเอะมง ชิชิ" รอบๆถูกปกคลุมด้วยต้นไม้ น้ำสะอาดข้างหน้าและด้านข้าง เป็นภูมิทัศน์ที่งดงามมากๆ บ้านพักแห่งนี้ได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์ในตอนที่ตัวอาคารลัก รั้วและคูเมืองถูกบริจาคให้เมืองชิโรอิชิจากตระกูลโคะเสะคิในปี 1991
รหัสไปรษณีย์
989-0252
ที่อยู่
6-52 เขตนิชิมาซุโอกะ เมืองชิโรอิชิ จังหวัดมิยากิ
หมายเลขโทรศัพท์
0224-24-3030
สำนักงานจัดการปราสาทชิโรอิชิ
เวลาทำการ
ตั้งแต่ 9:00 ถึง 17:00 (เมษายนถึงตุลาคม) 9:00 16:00 (พฤศจิกายนถึงมีนาคม)
วันหยุดประจำ
ตั้งแต่ 28 ธันวาคม ถึง 31 ธันวาคม
Homepage
www.shiro-f.jp/shiroishijo/residence/index.html
การคมนาคม
10 นาทีโดยการเดินเท้าจากสถานีชิโรอิชิ สายหลักโทโฮขุ
งบโดยประมาณ
ผู้ใหญ่ 200 เยน เด็ก 100 เยน พาสทั่วไปสำหรับปราสาทชิโรอิชิ พิพิธภัณฑ์และบ้านพักซามูไร: ผู้ใหญ่ 600 เยน เด็ก 300 เยน
ที่จอดรถ
ที่จอดรถ (สำหรับรถขนาดมาตรฐาน 15 คัน)

เลือก ภาษา

แนะนำโคจูโร ซามูไรโฮ่ง
เนวิเกเตอร์ การท่องเที่ยว มิยะงิซะโอ

เลือก ภาษา

แนะนำโคจูโร ซามูไรโฮ่ง

แผนที่ นำเที่ยว

Access

เนวิเกเตอร์ การท่องเที่ยว มิยะงิซะโอ

pagetop