บ้านพักซามุไรตระกูลคะตะคุระ

บ้านพักซามุไรตระกูลคะตะคุระ

บ้านพักซามุไรตระกูลคะตะคุระ

ประวัติศาสตร์ - วัฒนธรรม

สถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์มากกว่า 260 ปี

บ้านพักซามุไรตระกูลคะตะคุระเป็นสถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์และเก่าแก่กว่า 260 ปี ในปี 1991 ตัวสิ่งก่อสร้างหลัก รั้ว และคูเมืองถูกบริจาคให้เมืองชิโรอิชิจากตระกูลโคะเสะชิ สิ่งก่อสร้างนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจก็คือจะเล่าเรื่องราวว่าเริ่มจากเป็นบ้านไร่แล้วค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นบ้านพักซามูไร
เป็นบ้านของตระกูลโคะเสะคิซึ่งเป็นผู้คอยรับใช้ของตระกูลคะตะคุระ ขุนนางแห่งปราสาทชิโรอิชิ โดยได้รับการยืนยันว่าสถาปัตยกรรมแห่งนี้ถูกสร้างในปี 1730 เนื่องจากตัวสิ่งก่อสร้างหลัก รั้ว และคูเมืองถูกบริจาคให้เมืองชิโรอิชิ ในปี 1990 จึงได้รับการฟื้นฟูให้อยู่ในรูปเดิม ในปี 1993 ได้ถูกแต่งตั้งใหเป็นทรัพย์สินทางวัฒนกรรมของจังหวัดมิยากิ บ้านพักนี้ถูกสร้างในสถานที่ที่ล้อมรอบไปด้วยต้นไม้หนาแน่นตามแนวแม่น้ำซาวะบาตะ ทางทิศเหนือของปราสาทชิโรอิชิ
บ้านพักซามุไรตระกูลคะตะคุระซึ่งเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมจของจังหวัดมิยากิตั้งอยู่บนถนนที่อยู่ห่างจากถนนใหญ่ อยู่ตามแนวแม่น้ำซาวะบาตะซึ่งเป็นคูเมืองรอบนอกซานโนมารุทางทิศเหนือของปราสาทชิโรอิชิ ซามูไรชนชั้นกลางเคยอาศัยอยู่บริเวณนี้และทุกวันนี้ก็ยังเป็นย่านที่พักที่เงียบสงบ บ้านพักแห่งนี้ถูกวาดลงในแผนที่เมืองปราสาทชิโรอิชิดดยใช้ชื่อว่า "โคเสะคิ อุเอะมง ชิชิ" รอบๆถูกปกคลุมด้วยต้นไม้ น้ำสะอาดข้างหน้าและด้านข้าง เป็นภูมิทัศน์ที่งดงามมากๆ บ้านพักแห่งนี้ได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์ในตอนที่ตัวอาคารลัก รั้วและคูเมืองถูกบริจาคให้เมืองชิโรอิชิจากตระกูลโคะเสะคิในปี 1991
รหัสไปรษณีย์
989-0252
ที่อยู่
6-52 เขตนิชิมาซุโอกะ เมืองชิโรอิชิ จังหวัดมิยากิ
หมายเลขโทรศัพท์
0224-24-3030
สำนักงานจัดการปราสาทชิโรอิชิ
เวลาทำการ
ตั้งแต่ 9:00 ถึง 17:00 (เมษายนถึงตุลาคม) 9:00 16:00 (พฤศจิกายนถึงมีนาคม)
วันหยุดประจำ
ตั้งแต่ 28 ธันวาคม ถึง 31 ธันวาคม
Homepage
www.shiro-f.jp/shiroishijo/residence/index.html
การคมนาคม
10 นาทีโดยการเดินเท้าจากสถานีชิโรอิชิ สายหลักโทโฮขุ
งบโดยประมาณ
ผู้ใหญ่ 200 เยน เด็ก 100 เยน พาสทั่วไปสำหรับปราสาทชิโรอิชิ พิพิธภัณฑ์และบ้านพักซามูไร: ผู้ใหญ่ 600 เยน เด็ก 300 เยน
ที่จอดรถ
ที่จอดรถ (สำหรับรถขนาดมาตรฐาน 15 คัน)

เลือก ภาษา

แนะนำโคจูโร ซามูไรโฮ่ง
เสน่ห์แห่ง 'ฤดูใบไม้ผลิ' ของชิโระอิชิ
เนวิเกเตอร์ การท่องเที่ยว มิยะงิซะโอ

เลือก ภาษา

แนะนำโคจูโร ซามูไรโฮ่ง
เสน่ห์แห่ง 'ฤดูใบไม้ผลิ' ของชิโระอิชิ

Access

เนวิเกเตอร์ การท่องเที่ยว มิยะงิซะโอ

pagetop