ช่องแคบโคซาคะ

ช่องแคบโคซาคะ

ช่องแคบโคซาคะ

ธรรมชาติ

ช่องแคบโคซาคะ เป็นช่องแคบที่เชื่อมเมืองชิโรอิชิ จังหวัดมิยากิและ เมืองคุนิมิ ดาเตะกุน จังหัวดฟุคุชิม่า

ช่องแคบโคซาคะ เป็นช่องแคบที่เชื่อมเมืองชิโรอิชิ จังหวัดมิยากิและ เมืองคุนิมิ ดาเตะกุน จังหัวดฟุคุชิม่า จุดสูงสุดสูง 441 เมตร ถนนประจำจังหวัดมิยากิและถนนประจำจังหวัดฟุคุชิม่า หมายเลข 46, เส้นชิโรอิชิ คุนิมิ ตัดผ่านช่องแคบโคซาคะ เปิดให้ใช้งานแม้จะเป็นช่วงหน้าหนาว ถึงอย่างนั้นเนื่องจากถนนที่แคบและโค้งหักศอกจำนวนมาก รถขนาดใหญ่จึงไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานตลอดทั้งปี

เลือก ภาษา

แนะนำโคจูโร ซามูไรโฮ่ง
เสน่ห์แห่ง 'ฤดูใบไม้ผลิ' ของชิโระอิชิ
เนวิเกเตอร์ การท่องเที่ยว มิยะงิซะโอ

เลือก ภาษา

แนะนำโคจูโร ซามูไรโฮ่ง
เสน่ห์แห่ง 'ฤดูใบไม้ผลิ' ของชิโระอิชิ

Access

เนวิเกเตอร์ การท่องเที่ยว มิยะงิซะโอ

pagetop