ประวัติศาสตร์ - วัฒนธรรม

 • วัดเซรินจิ

 • โคชิโด

 • ทัวร์เดินชมเมืองชิโรอิชิกับมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

 • กิจกรรมปีใหม่ของชิโรอิชิ

 • สุสานของตระกูลคะตะคุระ

 • เวทีฮินะที่ยาวถึง 8 เมตร! “งานจัดแสดง ตุ๊กตาฮินะ โฮคโคริ” ที่โกดังสุมารุ

 • [บุเค ยาชิคิ] ที่นี่มีการจัดงานกิจกรรมประจำฤดูกาลมากมาย ที่นี่มีชื่อเสียงว่ามีการเกี่ยวพันกับตระกูลคาทาคุระ

 • รับชม การแสดงโทโฮคุโนวที่โรงละคร “เฮคิซุยเอ็น”

 • วัดเมียวเค็นจิ

 • ศาลเจ้าชินเมฉะ

 • ศูนย์ข้อมูลชิโรชิ

 • วัดเค็ทซังจิ

 • วัดโทชินจิ

 • ปราสาทชิโรอิชิ

 • มาลองสวมชุดเกราะของจริงที่ปราสาท Shiroishi ดูไหม?

เลือก ภาษา

แนะนำโคจูโร ซามูไรโฮ่ง
เสน่ห์แห่ง 'ฤดูใบไม้ผลิ' ของชิโระอิชิ
เนวิเกเตอร์ การท่องเที่ยว มิยะงิซะโอ

เลือก ภาษา

แนะนำโคจูโร ซามูไรโฮ่ง
เสน่ห์แห่ง 'ฤดูใบไม้ผลิ' ของชิโระอิชิ

Access

เนวิเกเตอร์ การท่องเที่ยว มิยะงิซะโอ

pagetop