เกี่ยวกับ การป้องกันภัย ทางธรรมชาติ

เกี่ยวกับ การป้องกันภัย ทางธรรมชาติ

รายชื่อ ของสถานที่ หลบภัย

เมื่อเกิด ภัยพิบัติ ห้ามหลบอยู่ ภายในที่พัก กรุณาอพยพ ไปยัง สถานที่หลบภัย ที่อยู่ใกล้ที่สุด

1 Shiroishi Daiichi elementary school 2-2 Hanzawajirashimae, Shiroishi Nakamachi · Nagamachi · Witari town · Shaketachi · Shinmachi · Shimizu Alto · Hongo 3rd · Hongo 4 · Kokugo-kura
2 Daiichi Yochien Kindergarten 38-1 Watari-cho, Shiroishi
3 Daiichi Jidoukan Children’s Hall 37-1 Watari-cho, Shiroishi
4 Nishi Hoikuen Nursery School 9-32 Okawa-cho, Shiroishi
5 Shiroishi River Green Park Nakagawara area, Shiroishi
6 Shiroishi High School 9-10 Yahata-cho, Shiroishi Nishimasuoka, Takigami, Takishita,Iwanoue
7 Shiroishi Industrial High School 43 Kano, Kōriyama, Shiroishi Kami Koriyama Daiichi, Kami Koriyama Daini, Koriyama
8 Masuoka Park (Including baseball grond) Masuoka Area, Shiroishi
9 Central Public Hall 25-6 Terayashikimae, Shiroishi Kotobukicho, Hongo Daiichi, Hongo Daini, Kotobukiyama
10 Central Park Honcho area, Shiroishi
11 Shiroishi junior high school 1-2-79 Minamisho, Shiroishi Minamicho
12 Minami Hoikuen Nursery School 1-7-20 Minamimachi, Shiroishi
13 Daini Yochien Kindergarten 2-2-1 Minamimachi, Shiroishi
14 Shiroishi Daini Elementary School 29 Shiroishi-oki, Shiroishi Tamachi, Honmachi
15 Sports Center 1-6-1 Higashichō, Shiroishi Yanagi-cho
16 Takanosu District Community Center 18-15 Midorigaoka, Shiroishi Midorigaoka
17 Shiroishi City Cultural Physical Education Activity Center 2-1-1 Takanosu-higashi, Shiroishi Takanosu, Asahi cho
18 Koshigawa Elementary School 44 Ushiyamashita, Koshigwa, Shiroishi
19 Minami Junior High School 23-1 Heigo, Koshigawa-daira, Shiroishi
20 Koshigawa Community Center 2-1 Minamibara, Koshigawa-Itsuga, Shiroishi Koshigawa Citizen Association
21 Koshigawa Nursery School Minamibara-2-6 Kosugōgoka, Shiroishi
22 Saikawa Elementary School 1-1 Machijiriminami, Saikawa, Shiroishi Saikawa Citizen Association
23 Saikawa Community Center Shinmachijiri-31 Saikawa, Shiroishi
24 Ohira Elementary School 1 Gongenyama, Ōdairamoriai, Shiroishi Ohira 1, 2, 4, 5, 6 · 8, Jonan-no-oka
25 Ohira Community Center 7 Nishida, Ōdairanakanome, Shiroishi Ohira 3-1, 3-2, 7
26 Higashi Middle School 6-3 Kumanodō, Ōtakasawamisawa, Shiroishi
27 Otakazawa Elementary School 5-24-1 Ōtakasawamisawa, Shiroishi Otakazawa Citizen Association
28 Otakasawa Community Center 5-48 Ōtakasawamisawa, Shiroishi
29 Otakisawa Nursery School 1-1 Takenonaka, Ōtakasawamisawa, Shiroishi
30 Shirakawa Elementary School 30 Obuchi, Shirakawatsuda, Shiroishi Shirakawa 4, 6, 7
31 Shirakawa Junior High School 1-2 Tanakamae, Shirakawatsuda, Shiroishi Shirakawa 1, 2, 3, 5
32 Shirakawa Community Center 6-1 Uchibori Shirakawatsuda, Shiroishi
33 Shirakawa Hoikuen Nursery School 1-3 Obuchi Shirakawatsuda, Shiroishi
34 Shiroishi Higher Technical College 5-1 Shinteramae, Shirakawatsuda, Shiroishi
35 Fukuoka Elementary School 1 Jijimba, Fukuokanagafukuro, Shiroishi Yamane
36 Fukuoka Junior High School 25 Yamanoshita, Fukuokanagafukuro, Shiroishi Oki, Yamanoshita
37 Fukuoka Community Center 12-1 Jinbagaoka, Fukuokanagafukuro, Shiroishi Hachimiya, Serizawa, Oami
38 Kita Hoikuen Nursery School 40-8 Iwazaki, Fukuokanagafukuro, Shiroishi
39 General Welfare Center 62-1 Chaen, Fukuokakuramoto, Shiroishi Ogaki, Uehara, Shimohara, Kamasaki, Yajiro, Zao, Fubo, Kawaharako
40 Kamasaki Park 40-1 Kamasaki Ichiban, Fukuokakuramoto, Shiroishi,
41 Fukaya Elementary School 23 Matsuda, Fukuokafukaya, Shiroishi Nishi-ku ue, Nishi-ku shita, Minami-ku, Higashi-ku, Kita-ku, Misumi
42 Fukaya Community Center 21 Minamioki, Fukuokafukaya, Shiroishi
43 Fukaya Nursery School 26 Minamioki, Fukuokafukaya, Shiroishi
44 Obara Elementary School 1 Iseharamichiue, Obara, Shiroishi Obara Citizen Association
45 Ohara Junior High School 1 Iseharamichiue, Obara, Shiroishi
46 Obara Community Center 3-2 Nakakitamaeda, Obara, Shiroishi
47 Spash Land Land Shiroishi 18 Nishikawakubo, Obara, Shiroishi

เลือก ภาษา

แนะนำโคจูโร ซามูไรโฮ่ง
เนวิเกเตอร์ การท่องเที่ยว มิยะงิซะโอ

เลือก ภาษา

แนะนำโคจูโร ซามูไรโฮ่ง

แผนที่ นำเที่ยว

Access

เนวิเกเตอร์ การท่องเที่ยว มิยะงิซะโอ

pagetop