สถานที่ท่องเที่ยว

ที่ว่าการอำเภอ เมืองชิโรอิชิ จังหวัดมิยางิ ศูนย์ป้องกันภัยชิโรอิชิ

  • อื่นๆ
ที่ว่าการอำเภอ เมืองชิโรอิชิ จังหวัดมิยางิ ศูนย์ป้องกันภัยชิโรอิชิ

“ ชิโรอิชิ” เมืองใต้สุดในเขตปกครองของดาเตะ มาซามุเนะ เป็นเมืองที่มีแม่น้ำชิโรอิชิอันใสสะอาดจนสะท้อนเงาของเทือกเขาซาโอ้บนผิวน้ำ

เมืองชิโรอิชิคือ
หากคุณเดินทางจากโตเกียวด้วยรถไฟชินคังเซ็นเป็นเวลาประมาณ 2 ชม. ก็จะมาถืงเมืองชิโรอิชิถือเป็นหน้าด่านของแถบมิยากิซาโอ้ในตัวเมืองชิโรอิชิเองนั้นก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายไม่ว่าจะเป็นโอะบาระออนเซ็น คามะซาคิออนเซ็น หรือสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมากมาย โดยในตัวเมืองจะมีร่องรอยที่สมกับเป็นเมืองรอบฐานปราสาทอยู่ ไม่ว่าจะทางน้ำหรือโกดังเก็บสินค้า ด้วยเหตุนี้ทำให้เมืองชิโรอิชินั้นได้รับการบูรณะให้เป็นต้นแบบของเมืองรอบฐานปราสาทในปีเฮย์เซย์ที่ 7 (ปีค.ศ. 1995)

ศูนย์ป้องกันภัยชิโรอิชิ (เตรียมพร้อมสำหรับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้น!!)

เวลาที่เกิดไฟดับ ศูนย์ป้องกันภัยชิโรอิชิจะจ่ายกระแสไฟที่จำเป็นจากเครื่องเก็บกระแสไฟฟ้าฉุกเฉินจากพลังงานแสงอาทิตย์ และจากเครื่องผลิตไฟฟ้าด้วย LP แก๊ส นอกจากนั้นยังมีโกดังเก็บของที่ต้องใช้ในยามฉุกเฉินอีกด้วย หากเกิดภัยพิบัติจะมีการย้ายอุปกรณ์การสื่อสารไร้สายที่เกี่ยวกับการป้องกันภัยพิบัติขึ้นไปไว้ที่กองบัญชาการการรับมือภัยพิบัติที่อยู่ชั้น 2 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการป้องกันภัยพิบัติของเมืองแห่งนี้

รหัสไปรษณีย์
989-0292
ที่อยู่
1-1 Otemachi,Shiroishi, Miyagi
หมายเลขโทรศัพท์
0224-22-1331
เวลาทำการ
8:30 น. - 17:15 น.
วันหยุดประจำ
วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ, วันที่ 29 ธันวาคม -3 มกราคม
เว็บไซต์
ที่ว่าการอำเภอ เมืองชิโรอิชิ จังหวัดมิยางิ facebook
ที่ว่าการอำเภอ เมืองชิโรอิชิ จังหวัดมิยางิ
ที่ว่าการอำเภอ เมืองชิโรอิชิ จังหวัดมิยางิตารางสถานที่หลบภัย
ข้อมูลเพิ่มเติม
-
การเดินทาง
จากสถานี JR ชิโรอิชิ หากเดินจะใช้เวลาประมาณ 10 นาที
จากสถานี JR ชิโรอิชิซาโอ โดยรถยนต์จะใช้เวลาประมาณ 10 นาที
จากโทโฮคุจิโดชะโด ชิโรอิชิ IC โดยรถยนต์จะใช้เวลาประมาณ 15 นาที