ฟุเระไอเด็ค

ฟุเระไอเด็ค

ฟุเระไอเด็ค

ธรรมชาติ

ฟุเระไอเด็ค

บริเวณใกล้เคียงกับอิคิอิคิพลาซ่าที่มีแม่น้ำ “ซะวะบะตะ”ที่ไหลผ่านใจกลางเมือง มีสถานที่ชมวิวิที่เรียกว่า “ฟุเระไอเด็ค” อยู่ ท่านสามารถชมปลาคาร์ฟและนกเป็ดน้ำได้ที่นี่ าพแวดล้อมดีมากแม้จะอยู่ในเมือง ท่านสามารถชมภาพสะท้อนของการเปลี่ยนแปลงฤดูทั้งสี่บนผิวน้ำที่ใสสะอาดของแม่น้ำซะวะบะตะ

“แม่น้ำซะวะบะตะ” ที่ไหลผ่านตัวเมืองเป็นแม่น้ำที่ใสสะอาด ซึ่งเคยทำหน้าที่เป็นคูรอบปราสาทซันโนะมารุที่ล้อมรอบตัวปราสาทชิโรอิชิในสมัยก่อน บริเวณทางเรียบแม่น้ำจะเห็นวิวของอุชิโรโคจิที่มีบ้านของคนในตระกูลนักรบเช่น “บ้านของตระกูลโคะเซกิ (มรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดมิยางิ)” โกดังและประตูบ้านเก่าเรียงรายกันอยู่ ซึ่งจะสะท้อนการใช้ชีวิตที่อยู่ร่วมกับกับแม่น้ำสายนี้ ในฤดูใบไม้ผลิจะเห็นต้นซากุระเรียงรายอยู่เหมือนจะประกาศว่าฤดูกาลได้มาถึงแล้ว ฤดูร้อนจะพบดอกไฮเดรนเยียผลิบานอย่างงดงามภายใต้ร่มเงาของใบไม้อ่อน ในแม่น้ำจะพบไบคะโมะ (ตะไคร่น้ำชนิดหนึ่ง) เคลื่อนไหวพลิ้วไหวตามสายน้ำ ฤดูใบไม้ร่ว่งจะเห็นภาพใบไม้สีสดใสสะท้อนอยู๋บนผิวน้ำ ฤดูหนาวต้นไม้จะถูกปกคลุมไปด้วยหิมะ สถานที่แห่งนี้เหมาะแก่การมาเดินเล่นตลอดทั้งปี ในฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงของแต่ละปี จะมีการจัดกิจกรรม “คะวะโบะชิ” โดยกลุ่มชาวบ้านในท้องที่และอาสาสมัคร เพื่อทำความสะอาดและรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติให้งดงามเหมือนเดิม
รหัสไปรษณีย์
989-0277
ที่อยู่
Sawabatacho,Shiroishi, Miyagi
หมายเหตุ
*ชมฟรี
การคมนาคม
จากสถานี JR โฮทกคุฮงเซนชิโรอิชิ หากเดินจะใช้เวลา 10 นาที
จากสถานี JR โทโฮคุชินกังเซนชิโรอิชิซาโอหากเดินจะใช้เวลา 20 นาที โดยรถยนต์จะใช้เวลาประมาณ 10 นาที

เลือก ภาษา

แนะนำโคจูโร ซามูไรโฮ่ง
เสน่ห์แห่ง 'ฤดูใบไม้ผลิ' ของชิโระอิชิ
เนวิเกเตอร์ การท่องเที่ยว มิยะงิซะโอ

เลือก ภาษา

แนะนำโคจูโร ซามูไรโฮ่ง
เสน่ห์แห่ง 'ฤดูใบไม้ผลิ' ของชิโระอิชิ

Access

เนวิเกเตอร์ การท่องเที่ยว มิยะงิซะโอ

pagetop